Hoofdartikelen

Nr 1 van 2021 Solidariteit: Over echte solidariteit  door filosoof en hoogleraar zorgethiek aan de RUG.
Illustratie: Iris Boter

Het begon zo goed: samen overwinnen wij het virus! Samen klappen voor de zorgverleners, met z’n allen ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ zingen en met elkaar wennen aan het ‘nieuwe normaal’. Het nieuwe en ongewisse bracht ons samen. Ieder was bereid – althans zo leek het – een steentje bij te dragen. Nu, een jaar later, is er van dat samen niet veel meer over. 

Lees het volledige artikel (pdf)

Nr 4 van 2020 over Nachtzorgen:  Soms heb je de nacht niet door Martin Walton. Martin Walton is emeritus hoogleraar geestelijke verzorging aan de PThU.
Illustratie: Iris Boter

Dat je soms je dag niet hebt geldt niet minder van de nacht. Want nachten zijn er in soorten en maten: korte nachten, lange nachten, donkere nachten, bewolkte nachten, stormachtige nachten en nachten vol vallende sterren, koude nachten, plakkerige nachten, slaperige nachten, wakkere nachten, stille nachten en dromerige nachten. Welke nacht is van jou? Welke heb je soms niet? 

Lees het volledige artikel (pdf)

Nr 3 van 2020 over Broosheid:
Ode aan de broosheid door Petra van Leeuwen in samenwerking met Awee Prins. Arend Weert (Awee) Prins (1957) is filosoof en schrijver. Hij is universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en kenner van het werk van Martin Heidegger.
Illustratie: Iris Boter

Wat is broosheid? Petra van Leeuwen vraagt het Awee Prins, filosoof en universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit. Hij werkt sinds 2015 aan het thema ‘broosheid’. Volgens Awee Prins is ons leven wezenlijk broos, maar weigeren we dat toe te geven. Wat hem betreft komt er overal, ook in de gezondheidszorg, meer aandacht voor de broosheid van het bestaan.

Lees het volledige artikel (pdf)

Nr 2 van 2020 over Waarde:
Zie de mens door Manu Keirse. Prof. dr. em. Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en dé specialist in België en Nederland als het over rouwverwerking en de laatste levensfase gaat. 
Illustratie: Iris Boter

Op het jaarcongres van Reliëf sprak Vlaamse klinisch psycholoog Manu Keirse over de waarde van de mens. “De winst van het zien. Daar draait het om. Onze samenleving staat steeds meer in het teken van winst. Ook in de zorg. Mensen worden herleid tot patiënten, ziekten of organen. Zien we nog wel de méns?” Zijn boodschap: “Door de wijze van kijken, leer je echt zien.” Keirse zette tijdens zijn lezing zijn boodschap kracht bij aan de hand van vele voorbeelden en verhalen..

Lees het volledige artikel

Nr 1 van 2020 over Mantelzorg:
Samen het leven vieren door Cora Postema. Zij werd mantelzorger toen haar man in 2009 een hersenstaminfarct kreeg.
Illustratie: Iris Boter

Op 9 februari 2009 overkwam Cora Postema een drama waardoor ze ‘mantelzorger’ werd. Een woord waarmee ze een haat-liefde relatie had. Ze wilde laten zien dat het  leven van een mantelzorger echt niet alleen kommer en kwel is. Cora wist dat wat zij en haar partner meemaakten naar iets positiefs te kantelen.

Lees het volledige artikel

Nr 4 van 2019 over Ervaringskennis:
Wat beweegt zorgverleners? door Jean Phagoe. Zij is samensteller van de zorgbundel ‘Over grenzen: voor het wezenlijke, voor zorg.’
Illustratie: Iris Boter

“Toen ik veertig jaar was, werd het ziek zijn van mijn moeder ernstig. Ze gebruikte toen al elf jaar zware medicatie, zoals prednison en morfine. Er bleek meer aan de hand dan reumatoïde artritis.  Ik werd mantelzorger van mijn moeder, een ‘kwetsbare oudere met meervoudige aandoeningen’, volgens medici.” 

Lees het volledige artikel

Nr 3 van 2019 over Taal:
Met aandacht een doelmatige vernieuwing doorvoeren, door Peter Henk Steenhuis, filosofieredacteur bij Trouw en publicist.
Illustratie: Iris Boter

“Nee hoor, het invullen van het dossier hoeft niet ten koste te gaan van de aandacht die ik aan de cliiënt besteed.” Het werd stil in de zaal. We waren bij elkaar voor een taalfestival dat Welkom in Bubbelonië en Reliëf op 14 juni samen organiseerden op landgoed Zonheuvel in Doorn. Hier beweerde iemand iets nieuws. 

Lees het volledige artikel

Nr 2 van 2019 over Levenseinde:
Een slimme meid is op haar toekomst met rauwe kanten voorbereid, door Holkje van der Veer, dominicanes, agoge, theologe en auteur.
Illustratie: Iris Boter

In de afgelopen tijd keek ik naar de documentaireserie STUK van de VPRO. Deze noodlotsvertelling volgt een aantal personeelsleden en patiënten in een revalidatiekliniek. Ik moest mijzelf een duwtje geven om te gaan kijken. De verhalen en beelden zouden mij doen terugdenken aan mijn eigen behandeling.

Lees het volledige artikel

Nr 1 van 2019 over Geboorte:
Ethiek en Zingeving rondom moederschap, door dr. Inge van Nistelrooij, universitair docent Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek.
Illustratie: Iris Boter

Moederschap staat in de belangstelling. Het is het thema van de Boekenweek 2019 en er verschijnen boeken over zingeving bij  zwangerschap. Deze belangstelling voor moeders is een welkome aanvulling op alle belangstelling voor ‘de maakbare baby’, prenatale diagnostiek, en abortus. Het bewustzijn groeit dat de overgang naar moederschap en ouderschap een existentiële verandering is in iemands leven. Toch staan we pas aan het begin van een beter begrip van de ervaring van vrouwen tijdens zwangerschap, bevalling en de zorg daaromtrent. Welke kwesties lichten er op door de ogen van een moeder?

Lees het volledige artikel