Hoofdartikelen

Nr 3 van 2021 over Cure & Care: Cure kan niet zonder care. En andersom. Door Paula Irik, auteur en v.m. geestelijk verzorger.
Illustratie: Iris Boter

Twee artsen onder één dak. Mirjam Koenen is in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. In haar werk komt het aan op belevingsgerichte zorg en op betekenis en comfort bieden midden in de onoplosbaarheid. Pim Thewissen werkt als anesthesioloog in een ziekenhuis. Bij deze discipline draait het om oplossen, daadkrachtig ingrijpen, verbeteren, genezen. Care tegenover cure. Of ligt het misschien niet zo zwart-wit? Aan hun huiskamertafel met beiden in gesprek.

Lees het volledige artikel (pdf)

Nr 2 van 2021 over Menslievende zorg: Menslievende zorg in de praktijk door Madeleine Timmermann, geestelijk verzorger en freelancer.
Illustratie: Iris Boter

Zorg geven en ontvangen hoort bij het leven. Al kan het altijd beter, we mogen trots zijn op hoe de professionele zorg bij ons is georganiseerd. Daarbij moeten we voor ogen houden dat het in de kern gaat over kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Door teveel nadruk op efficiëntie en maakbaarheid loopt de zorg telkens vast. Dat levert bij alle niveaus een zoektocht op naar het wezenlijke van de zorg.

Lees het volledige artikel (pdf)

Nr 1 van 2021 over Solidariteit: Over echte solidariteit  door Marian Verkerk, filosoof en hoogleraar zorgethiek aan de RUG.
Illustratie: Iris Boter

Het begon zo goed: samen overwinnen wij het virus! Samen klappen voor de zorgverleners, met z’n allen ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ zingen en met elkaar wennen aan het ‘nieuwe normaal’. Het nieuwe en ongewisse bracht ons samen. Ieder was bereid – althans zo leek het – een steentje bij te dragen. Nu, een jaar later, is er van dat samen niet veel meer over. 

Lees het volledige artikel (pdf)

Nr 4 van 2020 over Nachtzorgen:  Soms heb je de nacht niet door Martin Walton. Martin Walton is emeritus hoogleraar geestelijke verzorging aan de PThU.
Illustratie: Iris Boter

Dat je soms je dag niet hebt geldt niet minder van de nacht. Want nachten zijn er in soorten en maten: korte nachten, lange nachten, donkere nachten, bewolkte nachten, stormachtige nachten en nachten vol vallende sterren, koude nachten, plakkerige nachten, slaperige nachten, wakkere nachten, stille nachten en dromerige nachten. Welke nacht is van jou? Welke heb je soms niet? 

Lees het volledige artikel (pdf)

Nr 3 van 2020 over Broosheid:
Ode aan de broosheid door Petra van Leeuwen in samenwerking met Awee Prins. Arend Weert (Awee) Prins (1957) is filosoof en schrijver. Hij is universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en kenner van het werk van Martin Heidegger.
Illustratie: Iris Boter

Wat is broosheid? Petra van Leeuwen vraagt het Awee Prins, filosoof en universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit. Hij werkt sinds 2015 aan het thema ‘broosheid’. Volgens Awee Prins is ons leven wezenlijk broos, maar weigeren we dat toe te geven. Wat hem betreft komt er overal, ook in de gezondheidszorg, meer aandacht voor de broosheid van het bestaan.

Lees het volledige artikel (pdf)