Hoofdartikelen

Nr 2 van 2020 over Waarde:
Zie de mens door Manu Keirse. Prof. dr. em. Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en dé specialist in België en Nederland als het over rouwverwerking en de laatste levensfase gaat. 
Illustratie: Iris Boter

Op het jaarcongres van Reliëf sprak Vlaamse klinisch psycholoog Manu Keirse over de waarde van de mens. “De winst van het zien. Daar draait het om. Onze samenleving staat steeds meer in het teken van winst. Ook in de zorg. Mensen worden herleid tot patiënten, ziekten of organen. Zien we nog wel de méns?” Zijn boodschap: “Door de wijze van kijken, leer je echt zien.” Keirse zette tijdens zijn lezing zijn boodschap kracht bij aan de hand van vele voorbeelden en verhalen..

Lees het volledige artikel

Nr 1 van 2020 over Mantelzorg:
Samen het leven vieren door Cora Postema. Zij werd mantelzorger toen haar man in 2009 een hersenstaminfarct kreeg.
Illustratie: Iris Boter

Op 9 februari 2009 overkwam Cora Postema een drama waardoor ze ‘mantelzorger’ werd. Een woord waarmee ze een haat-liefde relatie had. Ze wilde laten zien dat het  leven van een mantelzorger echt niet alleen kommer en kwel is. Cora wist dat wat zij en haar partner meemaakten naar iets positiefs te kantelen.

Lees het volledige artikel

Nr 4 van 2019 over Ervaringskennis:
Wat beweegt zorgverleners? door Jean Phagoe. Zij is samensteller van de zorgbundel ‘Over grenzen: voor het wezenlijke, voor zorg.’
Illustratie: Iris Boter

“Toen ik veertig jaar was, werd het ziek zijn van mijn moeder ernstig. Ze gebruikte toen al elf jaar zware medicatie, zoals prednison en morfine. Er bleek meer aan de hand dan reumatoïde artritis.  Ik werd mantelzorger van mijn moeder, een ‘kwetsbare oudere met meervoudige aandoeningen’, volgens medici.” 

Lees het volledige artikel

Nr 3 van 2019 over Taal:
Met aandacht een doelmatige vernieuwing doorvoeren, door Peter Henk Steenhuis, filosofieredacteur bij Trouw en publicist.
Illustratie: Iris Boter

“Nee hoor, het invullen van het dossier hoeft niet ten koste te gaan van de aandacht die ik aan de cliiënt besteed.” Het werd stil in de zaal. We waren bij elkaar voor een taalfestival dat Welkom in Bubbelonië en Reliëf op 14 juni samen organiseerden op landgoed Zonheuvel in Doorn. Hier beweerde iemand iets nieuws. 

Lees het volledige artikel

Nr 2 van 2019 over Levenseinde:
Een slimme meid is op haar toekomst met rauwe kanten voorbereid, door Holkje van der Veer, dominicanes, agoge, theologe en auteur.
Illustratie: Iris Boter

In de afgelopen tijd keek ik naar de documentaireserie STUK van de VPRO. Deze noodlotsvertelling volgt een aantal personeelsleden en patiënten in een revalidatiekliniek. Ik moest mijzelf een duwtje geven om te gaan kijken. De verhalen en beelden zouden mij doen terugdenken aan mijn eigen behandeling.

Lees het volledige artikel

Nr 1 van 2019 over Geboorte:
Ethiek en Zingeving rondom moederschap, door dr. Inge van Nistelrooij, universitair docent Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit voor Humanistiek.
Illustratie: Iris Boter

Moederschap staat in de belangstelling. Het is het thema van de Boekenweek 2019 en er verschijnen boeken over zingeving bij  zwangerschap. Deze belangstelling voor moeders is een welkome aanvulling op alle belangstelling voor ‘de maakbare baby’, prenatale diagnostiek, en abortus. Het bewustzijn groeit dat de overgang naar moederschap en ouderschap een existentiële verandering is in iemands leven. Toch staan we pas aan het begin van een beter begrip van de ervaring van vrouwen tijdens zwangerschap, bevalling en de zorg daaromtrent. Welke kwesties lichten er op door de ogen van een moeder?

Lees het volledige artikel

 

Nr 4 van 2018 over Pijn:
Omgaan met de pijn van een ander, door humanistisch raadsvrouw Jacqueline Weeda.
Illustratie: Iris Boter

Wie werkt in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), heeft dagelijks te maken met psychisch lijden. Lijden en pijn mengen zich in de dagelijkse ontmoetingen en zijn nooit ver weg. Dit steeds terugkerende lijden doet een groot beroep doet op ons allen, juist omdat we veel
ervan niet, of niet meteen kunnen verhelpen. Hoe moeten we hier mee omgaan? 

Lees het volledige artikel