Wie werkt met ouderen kent ze, de vragen die zij stellen over de zin van nóg ouder worden. Hoe het leven zo te leven dat je het als zinvol blijft ervaren? Vaak hoor je ouderen zeggen dat zij verlangen naar het einde en het leven als genoeg beschouwen. Zij worstelen soms met levensmoeheid en zien geen uitwegHoe hiermee om te gaan?

Actualiteit
Er is een intensief publiek debat gaande over hoe om te gaan met het verlangen naar het levenseinde en over de kwaliteit van het ouder worden. Dat roept vragen wakker: hoe kun je hulp bieden bij het doodsverlangen? Hoe geven ouderen betekenis aan hun leven in onze samenleving? Zowel de gevoelens van levensvreugde als levensmoeheid bij ouderen verdienen onze open aandacht. Tegelijkertijd kunnen er gevoelens zijn van onmacht, schroom en verlegenheid hoe te reageren.

Bovenstaande thematiek komt uitgebreid aan bod in de workshop: Zinvolheid en zinloosheid bij het (nog) ouder worden? Deelnemers krijgen inzicht, handvatten en concrete tips hoe met deze thema’s om te gaan.

Datum: 18 november 2021 GEANNULEERD
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Woerden
Trainer: Tilly de Kruyf
Deelnemers: minimaal 7 – maximaal 12 personen
Doelgroep: zorgprofessionals en welzijnsmedewerkers
Kosten: De cursus kost € 175,-. Dit is inclusief 25 euro inschrijfkosten, direct bij de inschrijving te voldoen via iDeal

Meer informatie