Wie werkt met ouderen kent ze, de vragen die zij stellen over de zin van nóg ouder worden. Hoe het leven zo te leven dat je het als zinvol blijft ervaren? Vaak hoor je ouderen zeggen dat zij verlangen naar het einde en het leven als genoeg beschouwen. Zij worstelen soms met levensmoeheid en zien geen uitwegHoe hiermee om te gaan?

Actualiteit
Er is een intensief publiek debat gaande over hoe om te gaan met het verlangen naar het levenseinde en over de kwaliteit van het ouder worden. Dat roept vragen wakker: hoe kun je hulp bieden bij het doodsverlangen? Hoe geven ouderen betekenis aan hun leven in onze samenleving? Zowel de gevoelens van levensvreugde als levensmoeheid bij ouderen, zowel de zin-genoegheid als het ontbreken van zin en verlangen naar het levenseinde bij hen verdienen onze open aandacht.

Zowel vrijwilligers als professionals herkennen deze problematiek en vragen zich af hoe hiermee om te gaan. Het doodsverlangen van ouderen roept een diepgevoelde wens op om het leven weer zinvol te laten zijn. Tegelijkertijd kunnen er gevoelens zijn van onmacht, schroom en verlegenheid hoe te reageren.

Bovenstaande vragen en thematiek komen uitgebreid aan bod in de workshop: Zinvolheid en zinloosheid bij het (nog) ouder worden? Deelnemers krijgen inzicht, handvatten en concrete tips hoe met deze thema’s om te gaan. De workshop is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die in hun werk concreet te maken hebben ouderen.

Datum: Op dit moment is er geen workshop gepland, mail bij belangstelling naar info@relief.nl.
Tijd: 13.00 – 16.00
Locatie: Woerden
Trainer: Tilly de Kruyf
Deelnemers: minimaal 8 – maximaal 12 personen
Kosten: De cursus kost € 115,-. Vrijwilligers krijgen 25 euro korting en betalen € 90,-. Dit is inclusief 25 euro inschrijfkosten.

Meer informatie: