Coalitie Van Betekenis tot het Einde

Sterven dood en rouw … het zijn precaire onderwerpen in de samenleving. Om deze onderwerpen beter bespreekbaar te maken, maakt Reliëf deel uit van de coalitie Van Betekenis tot het Einde. Hierin is een aantal landelijke organisaties vertegenwoordigd die samen werken aan een bredere dialoog over de laatste levensfase. Het doel: een blijvende omslag bewerkstelligen in denken en doen rond ouder worden, sterven en rouw.

Levenseinde tijdig bespreken

Als het gaat om ‘goed sterven’ en ‘waardig sterven’ denken mensen al gauw aan thema’s zoals euthanasie en voltooid leven. Maar de maatschappelijke discussie gaat vooral ook over het tijdig bespreken van het levenseinde en over de vraag: hoelang doorbehandelen? Bovendien wordt zorg aan ouderen, ernstig zieken en stervenden meestal bezien door een medische, juridische of financiële bril. Echter, direct betrokkenen – patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgverleners en geestelijk ondersteuners – beseffen heel goed dat ouder worden en sterven vooral samenhangen met:

  • relationele waarden (vertrouwen, respect, compassie, kwetsbaarheid, betrokkenheid);
  • levensvragen (hoe kijk ik terug op mijn leven? Hoe kan ik toegroeien naar het levenseinde?);
  • aandacht voor relationele waarden en voor levensvragen als integraal onderdeel van onze omgang met ouderen, ernstig zieken en stervenden.

Coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’

De laatste levensfase – nooit te vroeg om erover te praten

Ieder mens is tot het laatst toe van betekenis. Vanuit die visie vraagt coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ ruimte en aandacht om na te denken over de invulling van de laatste levensfase. Hoe zie je het zelf en hoe kun je van betekenis zijn voor de ander? Als coalitie willen we het gesprek hierover stimuleren.

Alle organisaties binnen dit samenwerkingsverband werken vanuit de overtuiging dat de laatste levensfase een zichtbaarder onderdeel van het dagelijks leven zou moeten zijn. Meer aandacht voor leven en sterven in waardigheid draagt bij aan een zorgzame samenleving.

Website Ikwilmetjepraten.nu
Nadenken en praten over de laatste levensfase is niet gemakkelijk, daarom geeft de website ikwilmetjepraten.nu verschillende tips en mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. Het biedt handvatten, informatie en activiteiten aan een breed publiek en aan professionals om de gedachten over de invulling van de laatste fase van het leven vorm te geven. Als je van elkaar weet welke wensen er zijn, is de kans groter dat ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Samenwerkingspartners
De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ is een samenwerking tussen:

Nationaal Programma Palliatieve Zorg
De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ draagt bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ). Om de bewustwording rond de laatste levensfase te vergroten, heeft de overheid aan de coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ voor drie jaar subsidie toegekend. Hiermee kunnen de samenwerkingspartners projecten uitvoeren. We bieden deze aan via ikwilmetjepraten.nu.

Social Media
Van Betekenis tot het Einde heeft ook een actieve Facebookpagina en een Twitter-account.