LID WORDEN

Zorgorganisaties

Reliëf helpt de leden bij het vormgeven van de morele kernwaarden van hun zorgorganisatie, specifiek op het terrein van ethiek, zingeving en identiteit. We heten alle zorgorganisaties die werken vanuit christelijke wortels van harte welkom bij onze vereniging.

Lidorganisaties ontvangen voor hun medewerkers korting op onze trainingen, coaching, ons jaarcongres enzovoorts. Ook worden de bestuurders uitgenodigd voor onze ledenvergadering (2x per jaar).

Particulieren

Iedereen kan voor een bescheiden bedrag van 95 euro per jaar lid worden van de Reliëf vereniging. Daarmee krijg je toegang tot de algemene ledenvergaderingen (2x per jaar) en krijg je korting op ons jaarcongres en andere bijeenkomsten.

 

Onze inspiratie

Liefde voor God en liefde voor de medemens gaan hand in hand. Dat wij geliefde mensen zijn dringt ons om met zorg om te zien naar elkaar. De Geest van liefde brengt al eeuwenlang mensen in beweging om er te zijn voor hun medemens. Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, weet zich verbonden aan deze christelijk beweging van caritas en naastenliefde. De leden van de vereniging, die hun wortels hebben in de protestants-christelijke en de Rooms-Katholieke traditie, zetten zich ervoor in, om samen met alle mensen van goede wil, menslievende zorg in Nederland te bevorderen – voor alle mensen, en voor de minsten allermeest.

Contactgegevens

Joseph Haydnlaan 2a
3533AE Utrecht
T 030-7600115
E info@relief.nl