Lid worden

Zorgorganisaties

Reliëf helpt de leden bij het vormgeven van de morele kernwaarden van hun zorgorganisatie, specifiek op het terrein van ethiek, zingeving en identiteit. We heten alle zorgorganisaties die werken vanuit christelijke wortels van harte welkom bij onze vereniging.

Lidorganisaties ontvangen voor hun medewerkers korting op onze trainingen, coaching, ons jaarcongres enzovoorts. Ook worden de bestuurders uitgenodigd voor onze ledenvergadering (2x per jaar).

Particulieren

Iedereen kan voor een bescheiden bedrag van 95 euro per jaar lid worden van de Reliëf vereniging. Daarmee krijg je toegang tot de algemene ledenvergaderingen (2x per jaar) en krijg je korting op ons jaarcongres en andere bijeenkomsten.

 

Onze inspiratie

Liefde voor God en liefde voor de medemens gaan hand in hand. Dat wij geliefde mensen zijn dringt ons om met zorg om te zien naar elkaar. De Geest van liefde brengt al eeuwenlang mensen in beweging om er te zijn voor hun medemens. Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, weet zich verbonden aan deze christelijk beweging van caritas en naastenliefde. De leden van de vereniging, die hun wortels hebben in de protestants-christelijke en de Rooms-Katholieke traditie, zetten zich ervoor in, om samen met alle mensen van goede wil, menslievende zorg in Nederland te bevorderen – voor alle mensen, en voor de minsten allermeest.

Expertmiddag: Ouder worden we allemaal

Datum: 5 maart 2024
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Microsoft Teams

Maar nog nooit eerder in de geschiedenis waren er zóveel 65 en 80 plussers in Nederland als vandaag de dag. Er is sprake van ‘dubbele vergrijzing’ en dat roept allerhande vragen op in onze samenleving, bijvoorbeeld over de betaalbaarheid van de zorg. Hoe kijken we aan tegen het (zo) oud worden? En wat betekent die kijk voor jouw manier van omgaan met en zorgen voor mensen op hoge leeftijd? Beïnvloedt jouw visie de wijze waarop je zorg verleent?

Reliëf Jaarcongres 2024

Datum: 8 maart 2024
Gehele dag evenement
Locatie: Congrescentrum de Schakel, Nijkerk

Ethiekmiddag: Meer grip op het groepsproces

Datum: 2 april 2024
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Microsoft Teams

Als gespreksleider moreel beraad kun je te maken krijgen met lastige situaties zoals: deelnemers die veel aan het woord zijn of stevig vasthouden aan hun mening, veel emoties of juist een heel stille groep. In deze ethiekmiddag krijg je inzicht in de achtergrond van dergelijke situaties en handvatten om hier op een effectieve manier mee om te gaan.

Expertmiddag: Euthanasie en dementie

Datum: 27 mei 2024
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Microsoft Teams

Euthanasie bij mensen met dementie is een complex onderwerp. In de zorg krijgen we er steeds meer mee te maken maar wat zijn de feiten en hoe denk je er zelf over? Deze expertmiddag is  gericht op zorgverleners die in de praktijk te maken krijgen met euthanasie bij mensen met dementie of meer over dit onderwerp zouden willen weten.
Tijdens deze workshop krijg je informatie over de huidige euthanasiewetgeving en de morele, juridische en medische dilemma’s die het met zich meebrengt. Ten slotte geven we een aantal praktische handvaten voor zorgprofessionals in de begeleiding van mensen met dementie en hun familie bij een euthanasiewens.

Ethiekmiddag: Werken aan morele gevoeligheid in de organisatie

Datum: 11 juni 2024
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Microsoft Teams

Hoe zorg je als zorgprofessional of als commissie ethiek voor meer ‘morele gevoeligheid’ in jou organisatie? Wat is dat eigenlijk ‘morele gevoeligheid’?  Waarom is dat belangrijk? En is Moreel Beraad dan het doel op zich, of juist het middel?  In deze middag verkennen we met elkaar hoe ethiek en moraal een rol spelen in alle geledingen van de organisatie. We gaan met elkaar oefenen en geven tips en handvatten hoe je op een eenvoudige, laagdrempelige manier ‘de morele gevoeligheid’ in jou organisatie kunt bevorderen.

Ethiekmiddag: Minder stress in stap 6

Datum: 10 september 2024
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Microsoft Teams

De afwegingsfase (stap 6) is voor de meeste gespreksleiders de moeilijkste fase in het moreel beraad. We moeten de waarden zien te verbinden aan de handelingsmogelijkheden en aan ons antwoord op de morele vraag. In deze ethiekmiddag lichten we deze fase in het moreel beraad er uit en geven praktische handvaten en tips om een goede afweging te maken.

Ethiekmiddag: Begeleidingsethiek

Datum: 31 oktober 2024
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Microsoft Teams

Zorgrobots inzetten, cameratoezicht op de huiskamers, digitale thuiszorg en medicatie aflevering met drones. Er komen steeds meer technologische hulpmiddelen in de zorg. Maar is dit ook een goed idee en als we dat vinden hoe gaan we er dan goed mee om? Begeleidingsethiek is een vorm van morele gespreksvoering die gericht is om deze vragen in je organisatie te doordenken. Tijdens deze ethiekmiddag lichten we het model uitgebreid toe en denken we samen over of dit model ook in jouw organisatie een plek kan vinden.

Ethiekmiddag: de hermeneutische methode

Datum: 28 november 2024
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Microsoft Teams

Je bent waarschijnlijk bekend met de dilemma methode van Reliëf maar er zijn meer methoden voor moreel beraad. Tijdens deze bijeenkomst laten we je kennis maken met de hermeneutische methode, dat is een narratieve manier van morele reflectie. We gaan kleine stukjes oefenen en je krijgt narratieve interventies voor morele reflectie aangereikt die je eenvoudig kan gebruiken in je dagelijkse werk.

Maandelijkse nieuwsbrief Reliëf

Mis niets, net als 2500+ andere zorgprofessionals.
Uitschrijven kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met jouw gegevens.

Contactgegevens
Joseph Haydnlaan 2a
3533AE Utrecht
T 030-7600115 E info@relief.nl