Lidmaatschap als zorgorganisatie

Reliëf helpt de leden bij het vormgeven van de morele kernwaarden van de organisatie, specifiek op het terrein van ethiek, zingeving en identiteit. We bieden lidorganisaties onder meer de volgende voordelen:

 • Gratis telefonisch advies over identiteit, ethiek, zingeving en geestelijke verzorging
 • Het kwartaalblad Zin in Zorg in tweevoud, en korting op aanvullende abonnementen
 • De digitale nieuwsbrief van Reliëf
 • Korting op alle scholing, training, intervisie, supervisie, coaching en andere vormen van begeleiding in company
 • Korting voor werknemers bij de Open Inschrijvingscursussen
 • Gratis toezending van relevante publicaties en producten
 • Aanzienlijke korting op de toegangsprijs voor het jaarcongres
 • Korting op andere bijeenkomsten van Reliëf
 • Korting op TGE, Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek

Zorgaanbieders die lid zijn van Reliëf steunen de missie van Reliëf om zich in te zetten voor menslievende en betekenisvolle zorg. Reliëf doet dat door:

 • het organiseren van inspirerende bijeenkomsten
 • het vervaardigen en publiceren van relevante en toegankelijke publicaties en materialen
 • het ontwikkelen en aanbieden van hoogwaardige scholingen en trainingen op het gebied van identiteit, ethiek en zingeving
 • de aandacht voor zingeving en ethiek in de zorg op de agenda van het publiek debat te zetten

Het lidmaatschap van Reliëf voor instellingen bedraagt € 250,00 verhoogd met 0,105 ‰ van de bruto loonsom over het voorafgaande jaar (op basis van nacalculatie), met een maximum bedrag van € 4.500,00.
Naast lidmaatschap voor zorginstellingen bieden we ook persoonlijk lidmaatschap.

Contactgegevens

Zaagmolenlaan 4
3447 GS WOERDEN

T 0348-748880 E info@relief.nl