Materialen

Op deze pagina vind je cursusmateriaal, onderzoekrapporten en andere door Reliëf ontwikkelde producten. |
[pagina nog in ontwikkeling]

Nieuwe ontmoetingen in de marge
Handreiking voor een gezamenlijk traject om de ontmoetingsruimte rondom mensen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen te verkennen, uit te breiden en te verduurzamen.

Levensverhaal Centraal II – eindrappportage

Het project Levensverhaal Centraal II richtte zich op ouderen met dementie, die wonen in verpleeghuizen. Doel was om met behulp van het levensverhaal het contact met en de zorg voor deze cliënten te verbeteren, om hierdoor een bijdrage te leveren aan persoonsgerichte en humane zorgverlening. Samen met zorgverleners van drie zorgorganisaties, IJsselheem in Kampen, Driezorg in Zwolle en de Saxenburgh Groep in Ommen hebben de onderzoekers bekeken hoe zij hun zorgpraktijk meer persoonsgericht en betekenisvol konden maken. Het project Levensverhaal Centraal II is in 2018 en 2019 uitgevoerd door het Lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van Christelijke Hogeschool Windesheim samen met Reliëf.