Op deze pagina vind je cursusmateriaal, onderzoekrapporten en andere door Reliëf ontwikkelde producten.

Levensverhaal Centraal II – eindrappportage

Het project Levensverhaal Centraal II richtte zich op ouderen met dementie, die wonen in verpleeghuizen. Doel was om met behulp van het levensverhaal het contact met en de zorg voor deze cliënten te verbeteren, om hierdoor een bijdrage te leveren aan persoonsgerichte en humane zorgverlening. Samen met zorgverleners van drie zorgorganisaties, IJsselheem in Kampen, Driezorg in Zwolle en de Saxenburgh Groep in Ommen hebben de onderzoekers bekeken hoe zij hun zorgpraktijk meer persoonsgericht en betekenisvol konden maken. Het project Levensverhaal Centraal II is in 2018 en 2019 uitgevoerd door het Lectoraat Theologie en Levensbeschouwing van Christelijke Hogeschool Windesheim samen met Reliëf.

De pdf bestaat uit drie losse delen: Het eindverslag en de bijlagen in twee delen

Eindverslag Levensverhaal centraal II Bijlagen deel 1  Bijlagen deel 2

 

Nieuwe ontmoetingen in de marge

Tussen 1 april 2017 en 31 maart 2018 coördineerden Reliëf en de VUmc-afdeling Metamedica, in een gezamenlijk initiatief en gefinancierd door de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt een pilottraject met als voornaamste inzet het verkennen, uitbreiden en verduurzamen van de ontmoetingsruimte rondom mensen met een ‘(zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperking’, ‘autisme’, ‘doofblindheid’ en/of ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’. Deze ontmoetingsruimte krijgt vorm en betekenis in interacties en relaties met anderen.

Hierover zijn twee documenten gepubliceerd, te openen via de knoppen:

  1. Handreiking voor een gezamenlijk traject om de ontmoetingsruimte rondom mensen met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen te verkennen, uit te breiden en te verduurzamen.
  2. De procesrapportage van het project.


Handreiking Procesrapportage