Agenda

Workshop De binnenkant van eenzaamheid

Datum: 20 september 2018

Tijd: 13.00-16.00

Workshop De binnenkant van eenzaamheid

Hoe werkt eenzaamheid in het leven van ouderen, en wat kan ondersteunend zijn? Wat als eenzaamheid blijft knagen en er geen aandacht voor is? Als deelnemer maak je kennis met verschillende vormen van eenzaamheid, en krijg je handvatten waarmee je in gesprek kunt gaan met iemand die eenzaamheid ervaart. Je leert oog en oor te krijgen voor ‘de binnenkant van iemands verhaal’, voor levensvragen, zin-geving, zin-beleving en zin-vinding.

Workshop Zinvolheid en Zinloosheid bij het (nog) ouder worden

Datum: 11 oktober 2018

Tijd: 13.00-16.00

Workshop Zinvolheid en Zinloosheid bij het (nog) ouder worden

Ouderen zitten met vragen over de zin van ouder worden. Regelmatig benoemen zij een verlangen naar het einde en ervaren zij het leven als klaar. Zij worstelen soms met levensmoeheid en zien geen uitweg. Hoe kan je hier als professional of vrijwilliger goed mee om gaan? Deze workshop biedt hier inzicht, handvatten en concrete tips voor.

Workshop Levensvragen en ouderen

Datum: 8 november 2018

Tijd: 13.00-16.00

Workshop Levensvragen en ouderen

Vanzelfsprekende kaders van zingeving en zinbeleving zijn voor vele ouderen deels weggevallen. Dat wil niet zeggen dat zingevingsvragen of levensvragen verdwenen zijn. Of de behoefte om erover te praten. Kun je als professional (zorg of welzijn) of vrijwilliger leren ouderen te steunen bij deze vragen? Hoe kun je hun vragen ‘horen’ en ermee omgaan?

Deelnemers aan deze workshop krijgen inzicht in zingeving en levensvragen van ouderen. En zij krijgen praktische handvatten hoe ermee om te gaan in hun dagelijkse praktijken.

ALV en najaarsberaad

Datum: 19 november 2018

Tijd: 13.00-17.00

ALV en najaarsberaad

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 19 november om 13.00 uur. Na deze ALV volgt om 14.30 uur het najaarsberaad.
Het thema dat hier centraal staat zal binnenkort bekend worden gemaakt.

20e Henri Nouwenlezing: Care as essential human condition

Datum: 1 december 2018

Tijd: 19.30-21.30

20e Henri Nouwenlezing: Care as essential human condition

Spreker is Stephan Posner, eerstverantwoordelijke van l’Arche International, een federatie van 152 gemeenschappen in 37 landen waar mensen met en zonder verstandelijke beperking in gelijkwaardigheid samenleven, werken en vieren. Stephan ziet ‘zorg’ als een essentieel kenmerk van menselijke zingeving en verzet zich tegen de toenemende economische, financiële en maatschappelijke degradatie van zorg tot ‘product’, een last en kostenpost. Zorg geven en ontvangen in wezenlijk mens zijn!

Mijn leven in kaart

Datum: 17 januari 2019

Tijd: 13.00-17.00

Mijn leven in kaart

Tijdens deze workshop sta je erbij stil wat het betekent als mensen hun levensverhaal aan een ander vertellen. Je wordt getraind om hier goed naar te luisteren, er over in gesprek te gaan en erover te schrijven. Je maakt kennis met de methodiek ‘Mijn leven in kaart’ en leert waarom aandacht voor levensverhalen zo relevant is. Daarnaast ontvang je praktische tips om met de methode aan de slag te gaan.

In gesprek met mensen met dementie

Datum: 7 maart 2019

Tijd: 13.00-16.00

In gesprek met mensen met dementie

In de workshop, die gebaseerd is op de uitgave en methodiek ‘In gesprek met mensen met dementie’ leer je door goed te luisteren naar de verschillende fragmenten die iemand die dementeert vertelt, oor en oog te krijgen voor datgene wat op dit moment voor hem of haar belangrijk is.

Deelnemers krijgen inzicht en praktische handvatten om mensen met dementie een stem te geven door hen zelf, aan de hand van beeldend materiaal te vragen hun verhalen te vertellen. We werken met wisselende werkvormen, en oefenen in een dagdeel stapsgewijs de methodiek.

Reliëf Jaarcongres

Datum: 8 maart 2019

Tijd: 9.00-17.00

Reliëf Jaarcongres

Op 8 maart 2019 vindt het Reliëf Jaarcongres plaats, wederom op Landgoed Zonheuvel in Doorn. Het thema van het congres zal zijn: (gesprekken over) het Levenseinde.

Festival door Elkaar 2019

Datum: 23 maart 2019

Festival door Elkaar 2019

Voor de tweede keer wordt het festival Door Elkaar georganiseerd in Gouda. Een inclusief, cultureel festival georganiseerd door mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Reliëf organiseert dit evenement ASVZ, de Ark Gouda, De Klup en Ipse de Bruggen.

Workshop Zinvolheid en Zinloosheid bij het (nog) ouder worden

Datum: 25 april 2019

Tijd: 13.00-16.00

Workshop Zinvolheid en Zinloosheid bij het (nog) ouder worden

Ouderen zitten met vragen over de zin van ouder worden. Regelmatig benoemen zij een verlangen naar het einde en ervaren zij het leven als klaar. Zij worstelen soms met levensmoeheid en zien geen uitweg. Hoe kan je hier als professional of vrijwilliger goed mee om gaan? Deze workshop biedt hier inzicht, handvatten en concrete tips voor.

Contactgegevens

Houttuinlaan 5A
3447 GM  Woerden

T 0348-748880 E info@relief.nl