Agenda

Workshop De binnenkant van eenzaamheid

Datum: 26 september 2019

Tijd: 13.00-16.00

Locatie: Woerden

tea-1090672_1280

Hoe werkt eenzaamheid in het leven van ouderen, en wat kan ondersteunend zijn? Wat als eenzaamheid blijft knagen en er geen aandacht voor is? Als deelnemer maak je kennis met verschillende vormen van eenzaamheid, en krijg je handvatten waarmee je in gesprek kunt gaan met iemand die eenzaamheid ervaart. Je leert oog en oor te krijgen voor ‘de binnenkant van iemands verhaal’, voor levensvragen, zin-geving, zin-beleving en zin-vinding.

Gespreksleider moreel beraad (basistraining)

Start datum: 26 september 2019

Eind datum: 28 november 2019

Locatie: Woerden

moreelberaad

Deze driedaagse opleiding leert je kritisch een moreel dilemma onderzoeken, met elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken. Dit leer je o.a. door middel van het Reliëf Stappenplan. Als je deze opleiding hebt afgerond kun je een moreel beraad met zorgprofessionals leiden.

Betekenisvol contact – aan de slag met de toolbox

Start datum: 1 oktober 2019

Eind datum: 12 november 2019

Tijd: van 13.30 - 15.30

Locatie: Woerden

Toolbox voorkant

Samen iets doen als ingang voor betekenisvol contact met mensen met dementie. Reliëf organiseert een workshop voor jou als zorgprofessional om familie en vrijwilligers te ondersteunen bij betekenisvol contact met mensen met dementie. Onze Toolbox is hiervoor een prachtig middel.

Relief ethiekmiddag – implementatie

Datum: 3 oktober 2019

Tijd: 13.15 uur-16.30 uur

Locatie: Woerden

netwerk

We organiseren een uitdagend programma rond wisselende thema’s en bieden ruime gelegenheid voor onderlinge uitwisseling. Samen bouwen we zo aan een netwerk moreel beraad / ethiek. Deze middag spreken we over: implementatie en borging van moreel beraad.

Besturen met bezieling

Start datum: 23 oktober 2019

Eind datum: 23 april 2020

Tijd: 5 x tweedaagse

Locatie: Abdij van Egmond

Sarrebourg Bergrede

Als bestuurder van een zorgorganisatie probeer je aan liefde, betrokkenheid, respect, solidariteit en verantwoordelijkheid vorm te geven. Gericht op het hart van de gezondheidszorg: de kostbaarheid van kwetsbare mensen. Soms staat dat op gespannen voet met een context die zich ook richt op efficiëntie, verantwoording en doelmatigheid. Hoe geef je dan vorm aan je eigen persoonlijke waarden en inspiratie en kun je deze voldoende vertalen naar de organisatie waar je leiding aan geeft en de complexe vraagstukken waar je als bestuurder voor komt te staan?

Slotmanifestatie Levensverhaal Centraal

Datum: 30 oktober 2019

levensverhaal

Het project ‘Levensverhaal Centraal’ heeft als doel om vanuit het levensverhaal van iemand met dementie het contact met de zorgverlener te verbeteren. Tijdens een inspirerend congres presenteren we de resultaten van het onderzoek dat we samen met Windesheim uitvoerden.

Workshop Verlies, kwetsbaarheid en veerkracht

Datum: 7 november 2019

Tijd: 13.00-17.00

Locatie: Woerden

steen

Ervaringen van verlies zijn inherent aan het leven, evenals ervaringen van kwetsbaarheid. In deze workshop leer je hoe verlies en kwetsbaarheid zich kunnen verhouden tot elkaar. Ook gaan we in op hoe je hiermee om kunt gaan in de dagelijkse zorg- en welzijnspraktijken.
Deze workshop is mede gebaseerd op het werk van de Belgische psychiater Dirk de Wachter, verlieskundige Manu Keirse en specialist op het gebied van kwetsbaarheid Brené Brown.

Netwerk van ethiekcommissies ziekenhuizen

Datum: 13 november 2019

Tijd: 14.00-16.30

Locatie: Woerden

moreel beraad filmpje

Reliëf start in 2020 met een netwerk van leden van ethiekcommissies van ziekenhuizen. Door middel van het uitwisselen van ervaring en expertise wil het netwerk de kwaliteit van de commissies ethiek bevorderen. Om te inventariseren welke behoeften er zijn rond een dergelijk netwerk organiseert Reliëf een startbijeenkomst.

De vaardige Geestelijk verzorger

Start datum: 19 november 2019

Eind datum: 12 mei 2020

Locatie: Woerden

pleister

Als geestelijk verzorger draag je vanuit diverse rollen bij aan je organisatie. Er wordt steeds meer van je verwacht, als beleidsadviseur, coach, ondernemer, presentator, communicatiedeskundige en projectleider. Hoe geef je daaraan vorm in de praktijk?

Algemene Ledenvergadering najaar

Datum: 25 november 2019

Tijd: 13.30-17.00

alv 25 november 2019

Op 25 november 2019 organiseren we een najaarsberaad met Trouw journalist Peter Henk Steenhuis. Ga onder zijn leiding in gesprek over belangrijke woorden die onze zorg domineren. Wat betekenen regeldruk, efficiëntie en roeping bijvoorbeeld? Op welke manier kunnen we met woorden een beweging maken naar menslievende zorg? Je bent van harte uitgenodigd; aanmelden via info@relief.nl.

Maandelijkse nieuwsbrief Reliëf

Mis niets, net als 2500+ andere zorgprofessionals.
Uitschrijven kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met jouw gegevens.

Contactgegevens

Houttuinlaan 5A
3447 GM  Woerden

T 0348-748880 E info@relief.nl