Agenda

Workshop Zinvolheid en Zinloosheid bij het (nog) ouder worden

Datum: 11 oktober 2018

Tijd: 13.00-16.00

Workshop Zinvolheid en Zinloosheid bij het (nog) ouder worden

Ouderen zitten met vragen over de zin van ouder worden. Regelmatig benoemen zij een verlangen naar het einde en ervaren zij het leven als klaar. Zij worstelen soms met levensmoeheid en zien geen uitweg. Hoe kan je hier als professional of vrijwilliger goed mee om gaan? Deze workshop biedt hier inzicht, handvatten en concrete tips voor.

Workshop Levensvragen en ouderen

Datum: 8 november 2018

Tijd: 13.00-16.00

Workshop Levensvragen en ouderen

Vanzelfsprekende kaders van zingeving en zinbeleving zijn voor vele ouderen deels weggevallen. Dat wil niet zeggen dat zingevingsvragen of levensvragen verdwenen zijn. Of de behoefte om erover te praten. Kun je als professional (zorg of welzijn) of vrijwilliger leren ouderen te steunen bij deze vragen? Hoe kun je hun vragen ‘horen’ en ermee omgaan?

Deelnemers aan deze workshop krijgen inzicht in zingeving en levensvragen van ouderen. En zij krijgen praktische handvatten hoe ermee om te gaan in hun dagelijkse praktijken.

ALV en najaarsberaad

Datum: 19 november 2018

Tijd: 13.00-17.00

ALV en najaarsberaad

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 19 november om 13.00 uur. Na deze ALV volgt om 14.30 uur het najaarsberaad.
Het thema dat hier centraal staat zal binnenkort bekend worden gemaakt.

20e Henri Nouwenlezing: Care as essential human condition

Datum: 1 december 2018

Tijd: 19.30-21.30

20e Henri Nouwenlezing: Care as essential human condition

Spreker is Stephan Posner, eerstverantwoordelijke van l’Arche International, een federatie van 152 gemeenschappen in 37 landen waar mensen met en zonder verstandelijke beperking in gelijkwaardigheid samenleven, werken en vieren. Stephan ziet ‘zorg’ als een essentieel kenmerk van menselijke zingeving en verzet zich tegen de toenemende economische, financiële en maatschappelijke degradatie van zorg tot ‘product’, een last en kostenpost. Zorg geven en ontvangen in wezenlijk mens zijn!

Reliëf ethiekmiddag – Meer dan moreel beraad

Datum: 6 december 2018

Tijd: 13.15 uur-16.30 uur

Reliëf ethiekmiddag – Meer dan moreel beraad

Planning, volle agenda’s en weinig tijd… In de praktijk blijkt het vaak lastig om een uur in te plannen voor  een moreel beraad.  Hoe bevorder je dan toch morele reflectie bij medewerkers en binnen je organisatie op andere en vooral ook kortere manieren dan met het moreel beraad? Tijdens deze middag maak je kennis met alternatieve vormen van morele reflectie en doen we oefeningen. Ook is er ruimte om uit te wisselen met collega’s van andere organisaties.

Dit is de eerste van een serie Reliëf ethiekmiddagen voor ervaren gespreksleiders moreel beraad.

Mijn leven in kaart

Datum: 17 januari 2019

Tijd: 13.00-17.00

Mijn leven in kaart

Tijdens deze workshop sta je erbij stil wat het betekent als mensen hun levensverhaal aan een ander vertellen. Je wordt getraind om hier goed naar te luisteren, er over in gesprek te gaan en erover te schrijven. Je maakt kennis met de methodiek ‘Mijn leven in kaart’ en leert waarom aandacht voor levensverhalen zo relevant is. Daarnaast ontvang je praktische tips om met de methode aan de slag te gaan.

In gesprek met mensen met dementie

Datum: 7 maart 2019

Tijd: 13.00-16.00

In gesprek met mensen met dementie

In de workshop, die gebaseerd is op de uitgave en methodiek ‘In gesprek met mensen met dementie’ leer je door goed te luisteren naar de verschillende fragmenten die iemand die dementeert vertelt, oor en oog te krijgen voor datgene wat op dit moment voor hem of haar belangrijk is.

Deelnemers krijgen inzicht en praktische handvatten om mensen met dementie een stem te geven door hen zelf, aan de hand van beeldend materiaal te vragen hun verhalen te vertellen. We werken met wisselende werkvormen, en oefenen in een dagdeel stapsgewijs de methodiek.

Reliëf Jaarcongres

Datum: 8 maart 2019

Tijd: 9.00-17.00

Reliëf Jaarcongres

Op 8 maart 2019 vindt het Reliëf Jaarcongres plaats, wederom op Landgoed Zonheuvel in Doorn. Het thema van het congres zal zijn: (gesprekken over) het Levenseinde.

Reliëf ethiekmiddag – groepsdynamiek

Datum: 14 maart 2019

Tijd: 13.15 uur-16.30 uur

Reliëf ethiekmiddag – groepsdynamiek

Deelnemers die niks zeggen of die ene die steeds de boventoon wil voeren en de ‘juiste oplossing’ blijft roepen. Iemand die het moreel beraad maar onzin vindt en dat ook telkens weer duidelijk laat merken. Ze komen in de loop der tijd allemaal wel eens voorbij en bezorgen de gespreksleiders flinke zenuwen. Tijdens deze middag maken we een inventarisatie van de meest voorkomende storende rollen en gaan we oefenen hoe hier mee om te gaan. Er is ruimte om aan de slag te gaan voor eigen leervragen en uit te wisselen met collega’s van andere organisaties.

Dit is de tweede van een serie Reliëf ethiekmiddagen voor ervaren gespreksleiders moreel beraad.

Festival door Elkaar 2019

Datum: 23 maart 2019

Festival door Elkaar 2019

Voor de tweede keer wordt het festival Door Elkaar georganiseerd in Gouda. Een inclusief, cultureel festival georganiseerd door mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Reliëf organiseert dit evenement ASVZ, de Ark Gouda, De Klup en Ipse de Bruggen.

Contactgegevens

Houttuinlaan 5A
3447 GM  Woerden

T 0348-748880 E info@relief.nl