Intervisie

Intervisie is een vorm van kennisontwikkeling in een kleine groep professionals met eenzelfde functie, die samen reflecteren op hun werk. De inbrenger doet een beroep op de expertise van anderen om te helpen waardevolle inzichten te krijgen. De intervisie wordt geleid door een ervaren en opgeleide gespreksleider van Reliëf met gevarieerde methodieken.  

Doel van intervisie is te leren reflecteren op de situatie en daarmee inzicht te krijgen in eigen patronen en denkbeelden. Door methodisch de ingebrachte casus te verhelderen via de intervisiemethode wordt het perspectief van de inbrenger vergroot.  Intervisie brengt tegelijk aan iedere deelnemer herkenning en erkenning. Door samen te reflecteren vergroot je je eigen deskundigheid. De gedeelde en besproken ervaringen worden vertrouwelijk behandeld. 

Belangstelling om lid te worden van een intervisiegroep? Mail naar: academie@relief.nl 

Trainer(s)
Marjanne Dijk, Agnes van der Sluis, Wout Huizing of Iepie Kroese

Locatie
Incompany

Max. aantal deelnemers
8 deelnemers

Duur
Vier keer per jaar (anderhalf tot twee uur)

Extra informatie
Incompany

Accreditatie
Voor Geestelijk verzorgers – SKGV 
Voor bestuurders: t.b.v. accreditatie NVZD. 

Prijs:
Leden: € 1.000
Niet-leden: € 1.250

Interesse in een intervisietraject?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag persoonlijk verder.