ORGANISATIEGEGEVENS

Missie

Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, bevordert menslievende zorg in Nederland.

Onze inspiratie

Liefde voor God en liefde voor de medemens gaan hand in hand. Dat wij geliefde mensen zijn dwingt ons om met zorg om te zien naar elkaar. De Geest van liefde brengt al eeuwenlang mensen in beweging om er te zijn voor hun medemens. Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders, weet zich verbonden aan deze christelijke beweging van caritas en naastenliefde. De leden van de vereniging, die hun wortels hebben in de protestants christelijke en de rooms-katholieke traditie, zetten zich ervoor in om menslievende zorg in Nederland te bevorderen.

Meerjarenbeleidsplan 2022-2025

Reliëf ondersteunt zorgorganisaties en zorgprofessionals door een bijdrage te leveren aan inspiratie, deskundigheidsbevordering en scholing op het gebied van ethiek, zingeving en identiteit. Zo wil zij de kwaliteit van menslievende zorg verhogen. We nemen initiatieven voor het innoveren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

In het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 ‘Waar liefde is…’ leest u de beleidslijnen voor de komende periode.

Bestuur

Het bestuur van Reliëf is als volgt samengesteld:

Mw. H (Henriëtte) Bertels, MBA, voorzitter      
– Raad van Bestuur Cardia, Den Haag   
Drs. A.O. (Bert) Buirma, penningmeester
– Raad van Bestuur R.K. Zorgcentrum Roomburgh, Leiderdorp
Drs. P. (Peter) van Wijk, bestuurslid
– Raad van Bestuur Profila Zorg, Houten
Drs. M. (Martijn) Wiessenekker, bestuurslid
– Raad van Bestuur Haaglanden Medisch Centrum (HMC), Den Haag

 

Organisatiegegevens

IBAN NL97 FVLB 0699 315 115 t.n.v. Reliëf, Utrecht
Fiscaal nummer RSIN 8138.91.978
Kamer van Koophandel 30186448
BTW nummer
Reliëf staat ingeschreven in het register van het crkbo.

Contactgegevens

Joseph Haydnlaan 2a
3533AE Utrecht
T 030-7600115
E info@relief.nl