Uploads

Contactgegevens

Reliëf
Joseph Haydnlaan 2a
3533AE Utrecht
030-7600115

IBAN NL97 FVLB 0699 315 115 t.n.v. Reliëf, Utrecht
Fiscaal nummer RSIN 8138.91.978
Kamer van Koophandel 30186448
BTW nummer
Reliëf staat ingeschreven in het register van het crkbo.

Bestuur

Het bestuur van Reliëf is als volgt samengesteld:

Drs. H.J. (Henk) Prins, voorzitter
– Raad van Bestuur Stichting Charim, Veenendaal
Mw. H (Henriëtte) Bertels, MBA, vicevoorzitter/secretaris      
– Raad van Bestuur Cardia, Den Haag
Drs. J.G.M. (Joop) Hendriks, penningmeester    
Drs. A.O. (Bert) Buirma, bestuurslid
– Raad van Bestuur R.K. Zorgcentrum Roomburgh, Leiderdorp
Drs. P. (Peter) van Wijk, bestuurslid
– Raad van Bestuur Profila Zorg, Houten

 

Contactgegevens
Joseph Haydnlaan 2a
3533AE Utrecht
T 030-7600115 E info@relief.nl