Medewerkers

Eunice van Zomeren

directeur

Eunice is sinds 1 augustus 2023 directeur van Reliëf en geeft daarmee leiding aan de vereniging, academie en alle medewerkers. Eunice is opgeleid tot bestuurder in de zorg en systemisch werker en studeert op dit moment theologie. Haar ervaring ligt met name in de ouderenzorg en met haar bestuurlijke en toezichthoudende ervaring is zij een passende gesprekspartner voor eindverantwoordelijken en externe stakeholders. Wilt u een afspraak met onze directeur maken, neem dan bij voorkeur contact op met de directiesecretaresse.

E evanzomeren@relief.nl
T 030 7600115 – 06 59 82 87 83

Joanneke Anker

directiesecretaresse Vereniging

Joanneke is directiesecretaresse van de vereniging en eindverantwoordelijk voor het secretariaat. Als allround secretaresse is zij sinds 2017 aan Reliëf verbonden. U kunt bij haar terecht voor vragen over o.a. lidmaatschap, ledenactiviteiten en contact met de directeur.

E janker@relief.nl
T 030 7600115 – 06 86 89 53 19

Marion Vonk

coördinator Academie

Marion is de coördinator van de Reliëf academie. Als voormalig beleidsadviseur en projectondersteuner is zij degene die het overzicht houdt en aan de slag gaat met uw opleidingswensen. U kunt bij haar terecht met vragen over trainingen, scholingen, begeleiding bij identiteitstrajecten, coaching of begeleiding van uw organisatie.

E mvonk@relief.nl
T 030 7600115 – 06 86 81 36 11

Wout Huizing

stafmedewerker

Wout is theoloog en ervaren supervisor en geestelijk verzorger. Hij draagt als stafmedewerker onder andere bij aan de inhoudelijke verdieping van onderwerpen als het levensverhaal, het levenseinde en geestelijke verzorging. Naast trainer en begeleider op deze onderwerpen is hij ook actief betrokken bij identiteitsontwikkeling van organisaties, geestelijk verzorging thuis en geeft hij supervisie en intervisie.

E whuizing@relief.nl
T 06 59 81 57 33

Iepie Kroese

Trainer ethiek en zingeving, coach

Iepie is opgeleid tot psychosociaal therapeut. Zij heeft een ruime ervaring in het begeleiden van processen in teams en organisaties. Zij verzorgt voor Reliëf onder andere trainingen op het gebied van moreel beraad, zingeving, communiceren, verlies en veerkracht. Daarnaast is ze ervaren coach en sparringpartner voor bestuurders, managers en medewerkers.

E ikroese@relief.nl
T 06 86 82 25 98

Trijntje Scheeres-Feitsma

freelancer

Trijntje is theologe en geestelijk verzorger. Zij verzorgt als stafmedewerker voor Reliëf o.a. de inhoudelijke ontwikkeling van onderwerpen als zingeving, levensverhalen, ethiek en moreel beraad. Haar specialisatie ligt bij het begeleiden van commissies ethiek. Daarnaast is ze supervisor en (team)coach.

E tmscheeres@relief.nl
T 06 86 81 89 04

Fem Pluimers

trainer Ethiek en Zingeving

Fem is opgeleid en ervaren als geestelijk verzorger en creatief therapeut. Zij werkte onder andere in de ouderenzorg, het hospice en het ziekenhuis. Ze verzorgt voor Reliëf trainingen op het gebied van moreel beraad, zingeving en communicatie en zet daarbij haar creativiteit en ervaring op een soepele manier in.

E fpluimers@relief.nl
T 030 7600115

Marije Stegenga

stafmedewerker

Marije is theologe en ergotherapeut. Als stafmedewerker ontwikkelt zij voor Reliëf met name scholing, publicaties en methodieken voor ethiek, zingeving en moreel beraad. Haar specialisatie en kracht zit in scherpe analyses, observatie, coaching, narratieve zorg en de motivatie en inspiratie van bestuurders en zorgverleners.

E mstegenga@relief.nl
T 06 86 82 91 00

Contactgegevens
Joseph Haydnlaan 2a
3533AE Utrecht
T 030-7600115 E info@relief.nl