MEDEWERKERS

Eunice van Zomeren

directeur

Eunice is de directeur van Reliëf en geeft daarmee leiding aan de vereniging, academie en alle medewerkers. Eunice is opgeleid tot bestuurder in de zorg en systemisch werker en studeert op dit moment theologie. Haar ervaring ligt met name in de ouderenzorg en met haar bestuurlijke en toezichthoudende ervaring is zij een passende gesprekspartner voor eindverantwoordelijken en externe stakeholders. Wilt u een afspraak met onze directeur maken, neem dan bij voorkeur contact op met de directiesecretaresse.

E evanzomeren@relief.nl
T 030 7600115 – 06 59 82 87 83

Joanneke Anker

directiesecretaresse Vereniging

Joanneke is directiesecretaresse van de vereniging en eindverantwoordelijk voor het secretariaat. Als allround secretaresse is zij sinds 2017 aan Reliëf verbonden. U kunt bij haar terecht voor vragen over o.a. lidmaatschap, ledenactiviteiten en contact met de directeur.

E janker@relief.nl
T 030 7600115 – 06 86 89 53 19

Marion Vonk

coördinator Academie

Marion is de coördinator van de Reliëf academie. Als voormalig beleidsadviseur en projectondersteuner is zij degene die het overzicht houdt en aan de slag gaat met uw opleidingswensen. U kunt bij haar terecht met vragen over trainingen, scholingen, begeleiding bij identiteitstrajecten, coaching of begeleiding van uw organisatie.

E mvonk@relief.nl
T 030 7600115 – 06 86 81 36 11

Wout Huizing

stafmedewerker

Wout is theoloog en ervaren supervisor en geestelijk verzorger. Hij draagt als stafmedewerker onder andere bij aan de inhoudelijke verdieping van onderwerpen als het levensverhaal, het levenseinde en geestelijke verzorging. Naast trainer en begeleider op deze onderwerpen is hij ook actief betrokken bij identiteitsontwikkeling van organisaties, geestelijk verzorging thuis en geeft hij supervisie en intervisie.

E whuizing@relief.nl
T 06 59 81 57 33

Iepie Kroese

trainer ethiek en zingeving, coach

Iepie is opgeleid tot psychosociaal therapeut. Zij heeft een ruime ervaring in het begeleiden van processen in teams en organisaties. Zij verzorgt voor Reliëf onder andere trainingen op het gebied van moreel beraad, zingeving, communiceren, verlies en veerkracht. Daarnaast is ze ervaren coach en sparringpartner voor bestuurders, managers en medewerkers.

E ikroese@relief.nl
T 06 86 82 25 98

Marleen van Hemert

financieel administratief medewerker

Marleen verzorgt de betalingen en facturatie. Daarnaast voert zij administratieve taken uit voor de vereniging en academie. Met haar jarenlange ervaring als medisch secretaresse en als financieel medewerker in het onderwijs wil ze graag haar steentje bijdragen. U kunt bij haar voornamelijk terecht met vragen over facturen en/of betalingen.

E mvanhemert@relief.nl
T 030 7600115

Fem Pluimers

trainer Ethiek en Zingeving

Fem is opgeleid en ervaren als geestelijk verzorger en creatief therapeut. Zij werkte onder andere in de ouderenzorg, het hospice en het ziekenhuis. Ze verzorgt voor Reliëf trainingen op het gebied van moreel beraad, zingeving en communicatie en zet daarbij haar creativiteit en ervaring op een soepele manier in.

E fpluimers@relief.nl
T 030 7600115

Trijntje Scheeres-Feitsma

freelancer

Trijntje werkte jarenlang bij Reliëf als stafmedewerker en tijdelijk als interim-directeur. Haar roots liggen in de Theologie en Geestelijk Verzorging.  Inmiddels is zij bezig met promoveren en heeft ze een baan als senior onderzoeken bij de Hanze Hogeschool. Maar gelukkig blijft Trijntje aan Reliëf verbonden als freelancer! Zij is gespecialiseerd in ethiek en verzorgt voor Reliëf training, supervisie, lezingen en begeleiding.

E tmscheeres@relief.nl
T 06 86 81 89 04

Marije Stegenga

freelancer

Marije is theologe en ergotherapeut. Als freelancer ontwikkelt zij voor Reliëf met name scholing, publicaties en methodieken voor ethiek, zingeving en moreel beraad. Haar specialisatie en kracht zit in scherpe analyses, observatie, coaching, narratieve zorg en de motivatie en inspiratie van bestuurders en zorgverleners.

E mstegenga@relief.nl
T 06 86 82 91 00

Karin Seijdell

freelancer

Karin is een bekend gezicht bij geestelijk verzorgers; als medewerker en voormalig interim-directeur van de VGVZ heeft zij een grote bijdrage geleverd aan het vak van Geestelijk Verzorging. Zij werkt ook voor het Centrum voor Levensvragen, het Netwerk Integrale Kindzorg, is als bestuurslid verbonden aan het NEON en heeft jarenlange ervaring als geestelijk verzorger in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Karin heeft Theologie gestudeerd.

E kseijdell@relief.nl
T 030 7600115

Barbara Zwaan

freelancer

Barbara is opgeleid als Theoloog en Geestelijk verzorger en gespecialiseerd in o.a. het werk van Henri Nouwen. Zij werkt als trainer voor het Expertisecentrum Radboud UMC, als geestelijk begeleider en supervisor voor de Protestants Theologische Universiteit/Titus Brandsma Instituut en als docent voor de Academie voor Geesteswetenschappen. Daarnaast begeleidt ze retraites in de Sint Willibrordsabdij (Doetinchem) en heeft ze een eigen praktijk die gericht is op begeleiding en training op het gebied van zingeving, zorg en spiritualiteit. Ze publiceert artikelen en is hoofdredacteur van het blad Herademing (www.theologie.nl). 

E bzwaan@relief.nl
T 030 7600115

Marjanne Dijk

freelancer

Marjanne volgde haar Theologiestudie aan de VU in Amsterdam en werd daarna predikant. Later werkte zij 17 jaar als Geestelijk Verzorger in het ziekenhuis en op dit moment in de GGZ. Zij is tevens Supervisor de PThU en VU. Ze werkt als graag in het domein van ethiek, zingeving en spiritualiteit in de zorg en het pastoraat. Naast supervisie aan professionals begeleidt ze ook intervisie, moreel beraad en teamsessies en Marjan heeft leidinggevende ervaring.

E mdijk@relief.nl
T 030 7600115

Florentine Geluk

freelancer

Florentine is Geestelijk Verzorger in het ziekenhuis en opleidingsadviseur en trainer bij FiniVita. Voor Reliëf verzorgt zij regelmatig de opleiding gespreksleider Moreel Beraad en is ze beschikbaar voor het begeleiden van moreel beraad in complexe casuïstiek.

E fgeluk@relief.nl
T 030 7600115

Madeleine Kievits

freelancer

Madeleine studeerde o.a. Geschiedenis en Geestelijke Verzorging & Theologie en werkt als geestelijk verzorger bij Vivent, Hospice De Duinsche Hoeve en is Lid van de Raad van Toezicht bij LuciVer. Voor Reliëf verzorgt zij trainingen op het gebied van ethiek en de opleiding tot gespreksleider Moreel Beraad.

E mkievits@relief.nl
T 030 7600115

Heini van Baaren

freelancer

Heini is als gespecialiseerd verpleegkundige en manager zeer ervaren in de praktijk van ziekenhuizen en in de ouderenzorg. Daarnaast is ze opgeleid in de ethiek en lid bestuurscommissie Ethiek van de V&VN. Heini verzorgt voor Reliëf trainingen gespreksleider Moreel Beraad en is beschikbaar voor het begeleiden van moreel beraad in complexe casuïstiek.

E hvanbaaren@relief.nl
T 030 7600115

Margreeth Edzes

freelancer

Margreeth is Verpleegkundig Specialist en heeft de opleiding ‘Ethiek in de zorgsector’ aan de Radboud Universiteit gevolgd. Margreeth werkt voor Reliëf bij de opleiding tot gespreksleider Moreel Beraad.

E medzes@relief.nl
T 030 7600115

Helma Aniceta

freelancer

Helma is opgeleid als Theoloog en werkt als Geestelijk Verzorger en Ethiekondersteuner in het HagaZiekenhuis in de Den Haag.   Zij is breed georienteerd op de gebieden van ethiek, moreel beraad, levensverhalen, zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg. In 2022 heeft zij de post-master Ethiek in de Zorg aan het Radboud UMC gevolgd. Zij is in het HagaZiekenhuis de voorzitter van de commissie ethiek, tevens werkt zij als ethicus bij de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Zij wordt voor Reliëf ingezet bij de opleiding tot gespreksleider Moreel Beraad.
 

E haniceta@relief.nl
T 030 7600115

Agnes van der Sluijs

freelancer

Agnes studeerde Geschiedenis en heeft zich daarna breed ontwikkeld op het gebied van Diversiteit & Inclusie en Zingeving. Ze is o.a. opgeleid als Deep Democracy facilitator en dialoogtrainer, systemisch coach, corporate antropoloog en vertrouwenspersoon. In een breed werkveld van onderwijs, overheid, GGZ zorg en de welzijnssector is Agnes een veelzijdig en veelgevraagd workshopleider en trainer.  Agnes noemt zichzelf ‘zingevingsprofessional’ en brengt zingeving en dialoog in het zakelijk domein, vooral daar waar het schuurt.

E avandersluijs@relief.nl
T 030-7600115

Annette Melzer – Rietveld

freelancer

Annette Melzer-Rietveld is meer dan 25 jaar werkzaam geweest als predikant (PKN) en geestelijk verzorger. Ze is daarnaast sinds 1998 gespecialiseerd in de contextuele benadering, die zich richt op familiedynamiek en de kracht van onderlinge dialoog. Ze heeft 12,5 jaar als opleider bij de Stichting Contextueel Pastoraat collega’s wegwijs gemaakt in deze systemische benadering. Nu geeft zij als freelancer opleidingen en trainingen bij Lerenoverleven-Oics, is ze supervisor en leertherapeut. Ook is zij betrokken bij het dominicanenklooster in Huissen.

 


T 030 7600115

Contactgegevens

Joseph Haydnlaan 2a
3533AE Utrecht
T 030-7600115
E info@relief.nl