Reliëf bevordert menslievende zorg in Nederland

Moreel Beraad

Datum: 12 oktober 2023
Tijd: 09:30 - 16:30
Locatie: Congrescentrum de Schakel, Nijkerk
MB6

Deze opleiding leert je kritisch een moreel dilemma onderzoeken, met elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken. Dit leer je o.a. door middel van het Reliëf Stappenplan. Als je deze opleiding hebt afgerond kun je een moreel beraad met zorgprofessionals leiden.

Tijdens deze opleiding verwerf je kennis over ethiek, ontwikkel je ethische gespreksvaardigheden en oefen je gesprekken aan de hand van zelf ingebrachte casussen. Tevens besteden we aandacht aan de implementatie van moreel beraad in je eigen organisatie. Voorafgaand aan de derde cursusdag leid je een moreel beraad in je eigen werksituatie.

Data: 12 okt, 2 nov, 7 dec 2023

Meer informatie en inschrijven.

Henri Nouwenretraite

Startdatum: 25 oktober 2023
Einddatum: 26 oktober 2023
Tijd: 17:00 - 17:00
Locatie: De Wittenberg in Zeist
workshop3

Op 25 en 26 oktober 2023 vindt de Henri Nouwen retraite weer plaats in ‘De Wittenberg’ in Zeist.
Een prachtige plek om 24 uur een pas op de plaats te maken en stil te staan bij wat en wie je inspireert in je werk als zorgprofessional. In een kleine groep met andere zorgprofessionals trek je een etmaal op, onder begeleiding van Wout Huizing, stafmedewerker van Reliëf.

Een retraite met een mix van interactie en momenten voor jezelf, stilte en viering en diversiteit in werkvormen. Je leest voorafgaand aan de retraite het boek Adam, dat je na aanmelding wordt toegezonden en is inbegrepen bij de prijs.

Meer informatie en inschrijven.

Digitale ethiekmiddag: Werken met waarden

Datum: 31 oktober 2023
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Microsoft Teams
Ethiek.HT

In een moreel beraad gebruiken we waarden om de motieven en beweegredenen van de moreel betrokkenen op het spoor te komen. Waarden zijn ook in andere gespreksvormen en dialogen heel behulpzaam zijn, zoals bijvoorbeeld verbindend communiceren. In deze ethiekmiddag gaan we verder in op de redenen waarom waarden zo behulpzaam zijn en verkennen we manieren om morele reflectie langs de weg van waarden laagdrempelig te bevorderen.

Online van 14.00 tot 16.00 uur!
Trainer: Trijntje Scheeres en Iepie Kroese
Meer informatie en inschrijven.

Nieuws
Toolbox voor Morele Reflectie

Toolbox voor Morele Reflectie

De Toolbox voor Morele Reflectie is een nieuw product dat wij hebben ontwikkeld en aanbieden aan zorgorganisaties die de morele reflectie van zorgmedewerkers en teams willen bevorderen. Het is een fysieke doos die neer te zetten is op verschillende afdelingen binnen...

Netwerk ethiek in de langdurige zorg

Inspiratie van zorgprofessionals Reliëf faciliteert een netwerk voor ethiekondersteuners in de langdurige zorg, zodat mensen van verschillende organisaties elkaar leren kennen, weten te vinden en zij kennis en ervaringen kunnen delen.  Twee keer per jaar is er een...

Zin in zorg

Tijdschrift over zorg, ethiek
en levensbeschouwing

THEMANUMMER ZORGINFARCT 2023-3

‘Het moet anders in de zorg’. Al jaren wordt door beleidsmakers, wetenschappers en verzekeraars gewezen op een dreigend ‘zorginfarct’. Er is een groot en groeiend tekort aan
zorgprofessionals terwijl het aantal mensen dat zorg nodig heeft groter wordt. Zo groeit de kloof tussen de vraag naar en het
aanbod van zorg. In deze Zin in Zorg aandacht voor het zorginfarct met hierin onder andere:

  • Henriëtte Bertels, de nieuwe voorzitter van het bestuur van Reliëf, introduceert de thematiek.
  • Ria Knotters, bestuurder in de ouderenzorg, ziet
    wel mogelijkheden. Het móet niet alleen anders, het kán ook
    anders. 
  • Een interessante casus over het inzetten van Filipijnse verpleegkundigen in Nederland. Trijntje Scheeres schetst verschillende perspectieven.
  • Columns van Anne Westerduin en Carlo Leget

Bezieling in de zorg

Contactgegevens

Zaagmolenlaan 4
3447 GS WOERDEN

T 0348-748880 E info@relief.nl