Reliëf Summerschool

De zomerperiode is een tijd waarin we vaak iets meer ruimte ervaren. Ruimte om buiten te zijn, ruimte voor onze relaties, ruimte voor bezinning. Ook op het werk. Tijd om even uit te zoomen. Iets meer ruimte in de agenda. Misschien is er juist nu ook meer ruimte voor de ziel in de zorg? 

Reliëf biedt in de zomermaanden een proeverij van haar grotendeels nieuwe aanbod. Het concept is eenvoudig maar pakkend: in een ontspannen setting maken de deelnemers kennis met delen uit ons aanbod. Op onze fijne nieuwe locatie in Utrecht duiken we in een paar uur de diepte in,  in combinatie met bijvoorbeeld een wandeling, een borrel en een fijne ontmoeting met collega’s met vergelijkbare functies uit andere zorgorganisaties.

Reliëf kan deze Summerschool voor een vriendenprijsje aanbieden, een echt zomers karakter dus! Indien deelnemers uit één organisatie deelnemen aan meerdere proeverijen, wordt korting gegeven. Bij deelname aan twee proeverijen: 10%, bij drie 20% en bij vier proeverijen 30%! 

Programma

Maandag 19 augustus

Tijd: 13.30-17.00 uur
Locatie: Relief
Trainer: Marije Stegenga
Prijs: leden: €200 / niet-leden: €225

Ethiek in de boardroom

Voor: Bestuurders, Toezichthouders, Bestuurssecretarissen
Tijdens deze inspirerende middag leren toezichthouders en bestuurders meer over ethiek en zorg en de verhouding tussen de eigen integriteit en ethische dilemma’s. We verkennen samen de ethische vragen uit de boardroom en reiken instrumenten aan om deze te analyseren en bespreken.   

Schaarste (van personeel) is een van de oorzaken van het ontstaan van ethische dilemma’s en dat wordt de komende jaren steeds urgenter.  Het raakt aan de eigen mensvisie en moraal. Deze middag gaan we met gelijkgestemden vanuit het zorgethisch denken aan de slag  en leren we hoe de eigen moraal zich verhoudt tot de praktijk van de rol als toezichthouder of bestuurder.  

Deze middag start om 13.30 uur en we sluiten rond 17 uur af met een gezellige borrel in de tuin van onze prachtige locatie in Utrecht.  

Woensdag 21 augustus

Tijd: 14.00-17.30 uur
Locatie: Relief
Trainer: Barbara Zwaan
Prijs: leden: €125 / niet-leden: €150

Proeverij van Masterclass Henri Nouwen 2025

Voor: Bestuurders, Toezichthouders
Kent u Henri Nouwen? Waarschijnlijk wel, van zijn prachtige boeken, zoals “Eindelijk thuis” en “Adam”. Henri Nouwen, de gevierde professor en schrijver van vele boeken vond de kern van de zorg uiteindelijk in het persoonlijk contact met de gehandicapte Adam. Reliëf wil graag het gedachtengoed van Henri Nouwen integreren en toepassen in haar visie op de zorg. “De ziel van de zorg”, waar is die eigenlijk te vinden? (vgl. Job 28:12).

We zoeken deze middag naar de kern of essentie van de zorg en momenten in de beroepspraktijk van bestuurders en toezichthouders, waarin dat zichtbaar wordt. Barbara Zwaan neemt ons via een korte lezing mee en samen reflecteren we op deze rijke inhoud. In 2025 wil Reliëf dit gedachtengoed als een Masterclass voor bestuurders en toezichthouders aanbieden en deze middag maken we hier alvast kort kennis mee. Dankzij een kleine subsidie van de Henri Nouwenstichting is het mogelijk om deze ‘proeverij’ zeer goedkoop aan te bieden!

Deze middag start voor de liefhebbers met een wandeling langs het water bij onze locatie in Utrecht om 14 uur. Het inhoudelijk programma start om 15.00 uur en sluiten we af met een gezellige borrel in de tuin van onze locatie.

Woensdag 28 augustus

Tijd: 13.30-17.30 uur
Locatie: Relief
Trainer: Iepie Kroese
Prijs: leden: €150 / niet-leden: €175

Een korte schrijfretraite met grote impact 

Voor: Geestelijk Verzorgers, Teamleiders, Kwaliteitsmedewerkers, Coördinerend verpleegkundigen 
Behoefte om even uit te zoomen uit de hectiek van de zorg? Tijd voor jezelf vertaalt zich terug naar kwaliteit van je werk! Tijdens deze korte schrijfretraite maak je kennis met ‘creatief schrijven’.  

Neem deel aan deze middag en reflecteer al schrijvend je op je eigen ervaringen, met behulp van diverse werkvormen en schrijfoefeningen. Je kunt deze oefeningen gaan gebruiken als een methode voor innerlijke bezinning en persoonlijke reflectie die nog lang zal nawerken in je dagelijkse praktijk. Ga na de zomervakantie fris en opnieuw geïnspireerd aan het werk na deze korte schrijfretraite! 

Deze middag start voor de liefhebbers met een wandeling langs het water bij onze locatie in Utrecht, om 13.30 uur. De schrijfretraite start om 14.30 uur en eindigt uiterlijk om 17.30 uur.  

 

Donderdag 29 augustus

Tijd: 14.00-17.30 uur
Locatie: Relief
Trainers
– Wout Huizing
– Erik Groeneveld
– Hans de Waal
Prijs: leden: €175 / niet-leden: €200

Geestelijke verzorging rondom het sterfbed|

Voor: Geestelijk Verzorgers en predikanten
Ben jij geestelijk verzorger of (beginnend) predikant en wil je graag meer leren over de mogelijkheden en keuzes die je hebt om geestelijke verzorging rondom het sterfbed inhoud te geven vanuit de christelijke traditie? Deze middag is gevuld met veel informatie die je helpt om deze belangrijke rol goed te vervullen. Je leert van de inleiders én door de uitwisseling met elkaar. Ook is er ruimte voor bezinning op je eigen inspiratie.

Je leert over allerlei praktische en principiële keuzes in je rol als voorganger en tijdens de begeleiding van een uitvaart. Uitvaartondernemer Hans de Waal informeert over allerhande ontwikkelingen en keuzes rondom de uitvaart. Predikant-geestelijk verzorger Erik Groeneveld duidt vragen en dilemma’s die spelen en geeft praktische handreikingen. Onder leiding van Wout Huizing is er gesprek en uitwisseling over je eigen casuïstiek.

Neem de tijd en sta even stil bij deze prachtige en betekenisvolle momenten in je rol als geestelijk verzorger / predikant rondom een uitvaart.

Voor deze middag krijg je uiteraard een accreditatiepunt van de SKGV. De start is om 14 uur en we sluiten af met een informeel gesprek en ontmoeting met een glaasje in de tuin van onze locatie.

 

Dinsdag 3 september

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Online (Microsoft Teams)
Trainer: Iepie Kroese
Prijs: leden: €75 / niet-leden: €95

Moreel beraad – wat is dat?

Voor: Geestelijk Verzorgers, Teamleiders, Kwaliteitsmedewerkers, Coördinerend verpleegkundigen, leden commissie Ethiek
Heeft jouw organisatie regelmatig behoefte aan een Moreel Beraad? Of benieuwd naar wat het eigenlijk is? Reliëf geeft trainingen tot gespreksleider Moreel Beraad, in 3 of 4 dagen. Dat is best lang. Dus je bent misschien benieuwd: hoe ziet die training eruit? Wat leer je dan en wat heb je er als organisatie aan? Maak online kennis met onze training deze middag.

Bij onze training Moreel Beraad leer je verschillende posities en standpunten onderzoeken en verhelderen. Je onderzoekt morele dilemma’s en verantwoorde besluiten en kunt als gespreksleider rust en structuur brengen in soms complexe situaties.

Tijdens de training Gespreksleider Moreel Beraad wordt kennis gemaakt met de basis van ethiek, worden ethische gespreksvaardigheden ontwikkelt en er wordt geoefend door gebruik te maken van ingebrachte casus(sen) door de deelnemers. Het Reliëf Stappenplan is daarbij de handleiding. Kom hieraan snuffelen deze middag!

 

Donderdag 5 september

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Relief
Trainer: Annette Melzer, Haske van Loenen
Prijs: leden: €175 / niet-leden: €200

Van patiënt naar familielid (nieuw!) 

Voor: Bestuurders, Managers, Beleidsmakers, HR-managers, Geestelijk Verzorgers
In de GGZ heeft de familie van een cliënt (patiënt) heel lang geen rol gespeeld in de behandeling. Patiënten werden gezien als mensen met een ziektebeeld en behandeling was vaak medisch gericht. Inmiddels is dat niet meer zo en wordt ook in de GGZ veel meer integraal gekeken naar de mens achter het ziektebeeld. Vanuit de contextuele benadering is het een gegeven dat mensen relationele wezens zijn en onlosmakelijk verbonden met hun familiesysteem. Achter elke cliënt zit ook zo’n systeem en het speelt een grote rol in herstel en balans.  

Van ervaringsdeskundige Haske van Loenen horen we haar verhaal over haar ervaring als nabije familie in de GGZ. Annette Melzer neemt ons mee in de theorie van de contextuele benadering en hoe deze geïntegreerd kan worden in de zorg. Leer rechtdoen aan bestaande relaties en benut de hulpbronnen die in elke (!) familie aanwezig zijn. Deze middag zien we hoe dat in de organisatie vorm kan krijgen en als uitgangspunt genomen kan worden.  Deze middag start om 14 uur en sluiten we rond 17 uur af met een informeel gesprek met een glaasje in de tuin van onze locatie.  

 

Meld je aan voor de Reliëf Summerschool

Contactgegevens

Joseph Haydnlaan 2a
3533AE Utrecht
T 030-7600115
E info@relief.nl