De online middagen van Reliëf zijn onderverdeeld in twee disciplines, de ethiekmiddagen en de expertmiddagen.
Alle middagen zijn digitaal, op dinsdagmiddagen en duren van 14.00 tot 16.00 uur.
Hieronder per online middag meer informatie.

Ethiekmiddagen

30 januari 2024, 14.00 tot 16.00 uur
Mantelzorgers in het moreel beraad
Steeds vaker krijgen gespreksleiders de vraag of mantelzorgers moeten worden uitgenodigd in het moreel beraad. Dat het een goed idee is om vaker met mantelzorgers over ethische vraagstukken te bespreken betekent niet dat dat altijd in het moreel beraad moet en kan. Tijdens deze middag verkennen we dit vraagstuk gezamenlijk. Na deze middag kun je beargumenteren wanneer je wel of juist niet in moet gaan op dit verzoek.

Trainer: Marije Stegenga

2 april 2024, 14.00 tot 16.00 uur
Meer grip op het groepsproces
Als gespreksleider moreel beraad kun je te maken krijgen met lastige situaties zoals: deelnemers die veel aan het woord zijn of stevig vasthouden aan hun mening, veel emoties of juist een heel stille groep. In deze ethiekmiddag krijg je inzicht in de achtergrond van dergelijke situaties en handvatten om hier op een effectieve manier mee om te gaan.

Trainer: Iepie Kroese

11 juni 2024, 14.00 tot 16.00 uur
Werken aan morele gevoeligheid in de organisatie
Hoe zorg je als zorgprofessional of als commissie ethiek voor meer ‘morele gevoeligheid’ in jou organisatie? Wat is dat eigenlijk ‘morele gevoeligheid’?  Waarom is dat belangrijk? En is Moreel Beraad dan het doel op zich, of juist het middel?  In deze middag verkennen we met elkaar hoe ethiek en moraal een rol spelen in alle geledingen van de organisatie. We gaan met elkaar oefenen en geven tips en handvatten hoe je op een eenvoudige, laagdrempelige manier ‘de morele gevoeligheid’ in jou organisatie kunt bevorderen.

Trainer: Fem Pluimers

10 september 2024, 14.00 tot 16.00 uur
Minder stress in stap 6 (waarden wegen)
De afwegingsfase (stap 6) is voor de meeste gespreksleiders de moeilijkste fase in het moreel beraad. We moeten de waarden zien te verbinden aan de handelingsmogelijkheden en aan ons antwoord op de morele vraag. In deze ethiekmiddag lichten we deze fase in het moreel beraad er uit en geven praktische handvaten en tips om een goede afweging te maken.

Trainer: Trijntje Scheeres

15 oktober 2024, 14.00 tot 16.00 uur
Begeleidingsethiek

Zorgrobots inzetten, cameratoezicht op de huiskamers, digitale thuiszorg en medicatie aflevering met drones. Er komen steeds meer technologische hulpmiddelen in de zorg. Maar is dit ook een goed idee en als we dat vinden hoe gaan we er dan goed mee om? Begeleidingsethiek is een vorm van morele gespreksvoering die gericht is om deze vragen in je organisatie te doordenken. Tijdens deze ethiekmiddag lichten we het model uitgebreid toe en denken we samen over of dit model ook in jouw organisatie een plek kan vinden.

Trainer: Trijntje Scheeres

28 november 2024, 14.00 tot 16.00 uur
De hermeneutische methode

Je bent waarschijnlijk bekend met de dilemma methode van Reliëf maar er zijn meer methoden voor moreel beraad. Tijdens deze bijeenkomst laten we je kennis maken met de hermeneutische methode, dat is een narratieve manier van morele reflectie. We gaan kleine stukjes oefenen en je krijgt narratieve interventies voor morele reflectie aangereikt die je eenvoudig kan gebruiken in je dagelijkse werk.

Trainer: Trijntje Scheeres

Ethiekmiddagen worden geaccrediteerd met 0,5 punt per training (SKGV, vakbekwaamheid). De zes trainingen kunnen zodoende in totaal 3 punten opleveren.

Expertmiddagen

5 maart 2024, 14.00 tot 16.00 uur
Ouder worden we allemaal

Maar nog nooit eerder in de geschiedenis waren er zóveel 65 en 80 plussers in Nederland als vandaag de dag. Er is sprake van ‘dubbele vergrijzing’ en dat roept allerhande vragen op in onze samenleving, bijvoorbeeld over de betaalbaarheid van de zorg. Hoe kijken we aan tegen het (zo) oud worden? En wat betekent die kijk voor jouw manier van omgaan met en zorgen voor mensen op hoge leeftijd? Beïnvloedt jouw visie de wijze waarop je zorg verleent?

Trainer: Wout Huizing

27 mei 2024, 14.00 tot 16.00 uur
Euthanasie en dementie

Euthanasie bij mensen met dementie is een complex onderwerp. In de zorg krijgen we er steeds meer mee te maken maar wat zijn de feiten en hoe denk je er zelf over? Deze expertmiddag is  gericht op zorgverleners die in de praktijk te maken krijgen met euthanasie bij mensen met dementie of meer over dit onderwerp zouden willen weten.
Tijdens deze workshop krijg je informatie over de huidige euthanasiewetgeving en de morele, juridische en medische dilemma’s die het met zich meebrengt. Ten slotte geven we een aantal praktische handvaten voor zorgprofessionals in de begeleiding van mensen met dementie en hun familie bij een euthanasiewens. 

Trainer: Trijntje Scheeres

25 juni 2024, 14.00 tot 16.00 uur
Ruimte voor eindigheid in de organisatie

Op de dag van de levensvragen (25 juni) staan we stil bij een situatie die allerhande levensvragen op kan roepen: de eindigheid van het leven. Hoe ben je in contact met iemand die weet dat die nog kort te leven heeft? Hoe vind je ruimte in jezelf om dat contact aan te gaan? En welke ruimte is er binnen jouw organisatie om stil te staan bij sterven, de dood, afscheid nemen? Wordt er open over gesproken, over nagedacht, beleid gevoerd en zijn er rituelen of is de dood toch taboe?

Trainer: Wout Huizing

1 oktober 2024, 14.00 tot 16.00 uur
Luisteren naar levensverhalen met Mijn leven in kaart

Bij het ouder worden zijn er steeds meer herinneringen. Terugblikken op het leven is méér dan nostalgisch terugdenken over vroeger. Het is ordenen van wat je allemaal hebt meegemaakt aan mooie en moeilijke momenten. Door daarover te vertellen wordt steeds duidelijker – voor jezelf en anderen – wie je bent (geweest). Dat (laten) opschrijven in een levensboek kan verrassende inzichten opleveren. De methodiek Mijn leven in kaart is effectief gebleken als interventie rondom zingeving in de ouderenzorg. Ontdek de uitgangspunten en krijg handvatten om er zelf mee aan de slag te gaan!

Trainer: Wout Huizing