Deelsessies Reliëf Jaarcongres 2024

Samen leven, samen werken, samen ZIJN (ochtend)

Luitenant-kolonel Ine Voorham
Dagelijks ontmoeten we anderen, soms veel, soms weinig. Er ontstaan contacten waarin we op een bepaalde manier ons tot elkaar verhouden. In de workshop Samen leven, samen werken, samen ZIJN delen we hoe we elkaar ‘nabij’ kunnen komen, zonder gehinderd te worden door rollen die wij vervullen. Kortom: samen ervaren ‘ik doe ertoe, jij doet ertoe!’

 

Mantelzorgers en hun hechtingsmechanismen (ochtend en middag)

Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer
Mantelzorgers zorgen voor hun familieleden, omdat ze zich verantwoordelijk voor hen voelen en vooral omdat ze een band hebben met elkaar. Die band, ook wel hechting genoemd, is de basis van de relatie die ze met elkaar delen.

Op welke manier mantelzorgers en zorgvragers aan elkaar gehecht zijn, bepaalt mede hoe ze zich tot elkaar verhouden in de zorgsituatie. In deze sessie wordt uitleg gegeven hoe professionals rekening kunnen houden met verschillende hechtingsstijlen tijdens de begeleiding. Een mantelzorger met een vermijdende hechting wordt door professionals nogal eens als ‘afstandelijk’ gezien, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. In de sessie worden bouwstenen aangereikt hoe professionals kunnen bijdragen aan emotionele veiligheid tussen zorgvragers en mantelzorgers.

 

Zorginnovatie stimuleren vanuit toezichthoudersperspectief (ochtend en middag)

Hein Griffioen
In de zorg is het “alle handen aan dek”. Te vaak is dat: te weinig handen om goede en verantwoorde zorg te bieden. AI, robots: ze beloven ons allemaal dé oplossing voor dat gebrek aan handen. Toch valt dat in de praktijk niet mee. Want innoveren kost best veel tijd, die onze collega’s nu juist niet in overvloed hebben. De bestuurder wil wel, maar gaat de collega’s niet over de kling jagen. Welke rol past ons, als toezichthouders, als we dat dilemma onder ogen zien? Een open gesprek à la Socrates, met elementen (prudentia, fortitudo, temperantia en justitia) uit de intervisiepraktijk.

 

(Zorg)coöperatie, een financieringsvorm met sociaal rendement! (ochtend)

Irma Langeraert en Gerard van Baar
Samen in je buurt (of wijk) zorg regelen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als het initiatief het niveau van ‘handen uit de mouwen’ overstijgt, zijn er spullen en een plek nodig. Dan komt de vraag hoe dit te financieren. Een eeuwenoud samendoen model is de coöperatie waarbij ook de financiering gezamenlijk wordt gerealiseerd. Hoe bouw je dit uit zodat de impact van de zorgcoöperatie wordt vergroot? Wat als de coöperatie ook (beschut) wonen of wonen met zorg wil kunnen aanbieden? In deze deelsessie komen deze vragen aan bod.

 

Zorgzaam dorp Austerlitz (ochtend en middag)

Jan Smelik
In het dorp Austerlitz hebben de inwoners de organisatie van zorg en ondersteuning van ouderen zelf op zich genomen, met als doel: het dorp leefbaar houden voor álle inwoners (jong en oud). Er worden voorzieningen voor en door het dorp georganiseerd. Jan Smelik is algemeen coördinator en vertelt in deze deelsessie hoe dat in zijn werk gaat.

 

De rol van taal in samenwerking met naasten (ochtend)

Inge Gieskes en Sacha van Gijzel
Wanneer we meer willen samenwerken met naasten en bestaande zorgrelaties meer ruimte willen geven in het leven van mensen met een beperking, dan moeten we ons bewust zijn van hoe onze taal daar een remmend of bevorderend effect op kan hebben. In deze deelsessie gaan we aan de hand van een tool, die is ontwikkeld aan de Hogeschool Utrecht, in gesprek over wat woorden voor effect hebben.

 

Verbindend communiceren in veranderende zorgrelaties (ochtend en middag)

Iepie Kroese
Samen vorm geven aan de zorg vraagt om goede afstemming en communicatie tussen zorgverleners, cliënten en hun naasten. Door de toenemende druk, op zowel de zorgmedewerkers als cliënten en naasten, kan er in de communicatie spanning ontstaan. Wil je weten hoe je in dergelijke situaties constructief kunt communiceren? Doe dan mee aan deze interactieve deelsessie waarin je kennis maakt met de uitganspunten van verbindend communiceren.

 

Familiedynamiek – struikelblok of hulpbron? Wat helpt dit in de vragen rondom familieparticipatie en mantelzorg? (middag)

Annette Melzer
In deze deelsessie kijken we vanuit de contextuele benadering naar familiedynamieken. Waarin is familie helpend en waar juist een struikelblok? Nu er steeds meer appèl wordt gelegd op familie in de zorg voor dierbaren, is het van belang om te kijken hoe balansen in betekenisvol geven en ontvangen ondersteund kunnen worden. In deze deelsessie maken we gebruik van duplo-opstellingen bij de bespreking van casuïstiek.

 

Een wijkcommunity starten vanuit je zorgorganisatie (middag)

Elisabeth de Vries en Wout Huizing
Als zorgorganisatie ben je toekomstbestendig als je je zorglocatie laat ‘dragen’ door de wijkbewoners en andere betrokkenen, zodat verpleeghuizen geen gesloten bastions meer zijn, maar onderdeel van de samenleving.

Als zorgorganisatie wil je betrokken zijn bij de wijkbewoners, zodat ze zelfstandig kunnen wonen en een betekenisvol bestaan kunnen blijven houden met inzet van eventuele zorg- en dienstverlening.

Deze win-win-situatie lijkt een appeltje-eitje maar de praktijk is weerbarstig. Medewerkers zijn gericht op de bewoners en cliënten die ‘in zorg’ zijn, de wijk is niet in focus. Wijkbewoners associëren het verpleeghuis in de buurt niet direct als een noodzakelijk anker in hun bestaan.

In deze deelsessie verkennen we de mogelijkheden van het ontstaan van de zorgzame wijk en de zorgorganisatie als facilitator van betekenisvolle relaties tussen wijkbewoners, de organisator van diensten en als gids voor positieve gezondheid.

 

De toegevoegde waarde van technologie aan Zorg voor Elkaar: Verbinding. (ochtend)

Martin den Besten en Wilma van Genderen
In deze deelsessie delen wij de ervaring met de aanpak van het zorgtechnologie project in Zorgcentrum ’t Slot. Installeren van zorgtechnologie is veel meer dan goede Wi-Fi en het plaatsen van slimme sensoren. Zorgcentrum ’t Slot begon het project met het onderzoeken, samen met een werkgroep, hoe de dag van een cliënt eruitziet en waarin technologie daarin zou kunnen ondersteunen. Dit was de basis en gaf richting aan de (technologische) keuzes die gemaakt moesten worden. Maar hoe krijg je zorg en techniek bij elkaar, hoe betrek je medewerkers en bedrijven? Het codewoord is verbinding en daar vertellen we in deze deelsessie graag meer over.

 

De relationele dimensie van familie bij euthanasie

Trijntje Scheeres-Feitsma (middag)
Is het moreel goed om euthanasie te willen, omdat je je familie niet tot last wilt zijn?
Deze vraag roept ongetwijfeld van alles bij je op; boosheid, verdriet, opstandigheid, verwarring en begrip. Toch weten we dat de relationele dimensie voor veel mensen een grote motivatie is voor een euthanasieverzoek. Maar hoe wegen we dit moreel? Op basis van uitkomsten uit het promotieonderzoek van de deelsessieleider voeren we een ethische dialoog en buigen we ons over de vraag naar het goede.

 

De kracht van Gewoon Leven (middag)

Sietske Ras
Het ‘gewone leven’ in de zorgrelatie centraal zetten, in plaats van ‘de zorg’. Dat valt niet mee. We bewegen vaker van het goede gesprek af, in plaats van ernaartoe. Het meest elementaire van mens-zijn is ‘verbinden’.  Wanneer er sprake is van ziekte kijken we vaak naar zorg als oplossing en gaan we vaker uit verbinding dan we denken. Kan dit anders? Ja, dat kan! In deze deelsessie gaan we hiermee aan de slag.