Het jaarverslag over 2019 is nu te lezen op de website.

In het jaar 2019 hebben we ons ingespannen om gestalte te geven aan onze missie en visie om als vereniging onze leden en anderen te helpen met het vormgeven van morele kernwaarden, specifiek op het gebied van ethiek, zingeving en identiteit. Er is in het derde jaar van ons meerjarenbeleidsplan 2017-2020 aan verschillende projecten gewerkt. Het nieuw opgezette netwerk voor commissies ethiek van ziekenhuizen ging vliegend van start. Ook de leerkring christelijke identiteit mocht op een behoorlijke belangstelling rekenen.    Lees verder