Nieuws

Intervisie voor bestuurders

Intervisie voor bestuurders

Steeds meer bestuurders geven aan behoefte te hebben aan intervisie. Inmiddels faciliteert Reliëf drie hechte intervisiegroepen waar men samen reflecteert op leiderschap, inspiratie en visie vanuit concrete casuïstiek. We staan op het punt om met een vierde groep te...

Najaarssymposium: Besturen met bezieling

Najaarssymposium: Besturen met bezieling

Op maandag 19 november organiseert Reliëf een bijzonder najaarssymposium in Amersfoort, met als thema: Besturen met bezieling. Liefde, respect, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. Hoe geef je vanuit deze waarden leiding aan je zorgorganisatie? Welk...

Henri Nouwen Lezing – Care as essential human condition

Henri Nouwen Lezing – Care as essential human condition

Reliëf organiseert samen met de Henri Nouwen Stichting en De Ark een lezing over zorg als essentieel kenmerk van menselijke zingeving. Stephan Posner zal deze lezing verzorgen. Hij is eerstverantwoordelijke van l’Arche International, een federatie van 152...

De Laatste levensfase: nooit te vroeg om er over te praten

De Laatste levensfase: nooit te vroeg om er over te praten

In de zorgverlening van alledag komt het er lang niet altijd van: eens dóórpraten over wat voor iemand van betekenis is. Voor medewerkers geldt dit soms, en voor mensen die zorg ontvangen ook. Heb je wel eens gesprek over ervaringen die je hebt met de laatste...

Reliëf Ethiekmiddagen

Reliëf Ethiekmiddagen

NIEUW! December 2018 zijn we gestart met netwerkmiddagen voor ervaren gespreksleiders moreel beraad. We organiseren een uitdagend programma rond wisselende thema's en bieden ruime gelegenheid voor onderlinge uitwisseling. Samen bouwen we zo aan een netwerk moreel...

Coalitie Van betekenis tot het einde op bezoek bij minister De Jonge

Coalitie Van betekenis tot het einde op bezoek bij minister De Jonge

“Het leven is als een shampoofles. Als die nog helemaal vol is, dan gebruik je onbekommerd grote hoeveelheden. Maar als de fles begint te sputteren, ga je veel zuiniger om met wat er nog in zit.” Zo’n alledaags voorbeeld is te vergelijken met een groot levensthema:...

Toolbox betekenisvol contact

Toolbox betekenisvol contact

Reliëf heeft samen met Zinnig Zorgen een Toolbox ontwikkeld vol tips en ideeën voor betekenisvol contact met ouderen met dementie. Deze box is te gebruiken door familie en vrijwilligers en helpt ouderen met dementie te ervaren dat er aandacht voor hen is. De Toolbox...

Verslag symposium Zie je mij?

Verslag symposium Zie je mij?

Op 25 mei 2018 organiseerde Reliëf in Zeist het symposium ‘Hier ben ik! Zie je mij?’ over communicatie en participatie van mensen met een ernstige meervoudige beperking. Onderzoeker Gustaaf Bos (VUmc) presenteerde de opbrengsten van het pilottraject ‘Nieuwe...

Podcasts gesprekken rondom de dood

Podcasts gesprekken rondom de dood

Reliëf heeft een aantal professionele podcasts laten produceren die behulpzaam kunnen zijn bij het gesprek over de laatste fase van het leven. De verhalen kunnen mensen aan het denken zetten over vragen als: Hoe zou ik mijn afscheid voorbereiden? Welke laatste wens...

Boek Eigen Zinnen gepubliceerd

Boek Eigen Zinnen gepubliceerd

Op vrijdag 2 maart 2018 is in Tilburg het boek Eigen Zinnen gepresenteerd. Ons dagelijks werk vult een groot gedeelte van ons leven. Toch staan we maar zelden stil bij het 'waarom' en het 'waartoe' ervan. Eigen zinnen doet dat wel. In dit boek reflecteren twaalf...

Maandelijkse nieuwsbrief Reliëf

Mis niets, net als 2500+ andere zorgprofessionals.
Uitschrijven kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met jouw gegevens.

Contactgegevens

Houttuinlaan 5A
3447 GM  Woerden

T 0348-748880 E info@relief.nl