Op 25 mei 2018 organiseerde Reliëf in Zeist het symposium ‘Hier ben ik! Zie je mij?’ over communicatie en participatie van mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Onderzoeker Gustaaf Bos (VUmc) presenteerde de opbrengsten van het pilottraject ‘Nieuwe ontmoetingen in de marge’ dat Reliëf samen met VUmc Metamedica uitvoerde. Geestelijk verzorger Wija van der Kaaden vertelde hoe je kunt omgaan met zingevingsvragen van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Gerrit van de Berkt, VN ambassadeur inclusie, gaf in een gedicht zijn visie op zingeving weer. Adviseur zorgethiek Michael Kolen reflecteerde op de uitkomsten van het pilottraject vanuit het concept liminaliteit. Reliëf directeur Thijs Tromp benadrukte het belang van het werken met levensverhalen, ook als het gaat om mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

Na het afscheid van Tine de Boer als bestuurslid van Stichting fonds Cupertino zorgde het Toverbaltheater voor een spetterende afsluiting.
Het verslag van symposium Zie je Mij leest u hier (pdf)