Datum: 2 april 2024
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Microsoft Teams

Als gespreksleider moreel beraad kun je te maken krijgen met lastige situaties zoals: deelnemers die veel aan het woord zijn of stevig vasthouden aan hun mening, veel emoties of juist een heel stille groep. In deze ethiekmiddag krijg je inzicht in de achtergrond van dergelijke situaties en handvatten om hier op een effectieve manier mee om te gaan.