Meer inhoudelijke informatie over onze Summerschool

1. Ethiek in de boardroom | 3 juli of 19 augustus

Tijdens deze inspirerende middag leren toezichthouders en bestuurders meer over ethiek en zorg en de verhouding tussen de eigen integriteit en ethische dilemma’s. We verkennen samen de ethische vragen uit de boardroom en reiken instrumenten aan om deze te analyseren en bespreken.   

Schaarste (van personeel) is een van de oorzaken van het ontstaan van ethische dilemma’s en dat wordt de komende jaren steeds urgenter.  Het raakt aan de eigen mensvisie en moraal. Deze middag gaan we met gelijkgestemden vanuit het zorgethisch denken aan de slag  en leren we hoe de eigen moraal zich verhoudt tot de praktijk van de rol als toezichthouder of bestuurder.  

Deze middag start om 13.30 uur en we sluiten rond 17 uur af met een gezellige borrel in de tuin van onze prachtige locatie in Utrecht.  

Datum: 3 juli of 19 augustus 2024
Tijd: 13.30-17.00 uur
Voor: Bestuurders, Toezichthouders, Bestuurssecretarissen 
Trainer: Marije Stegenga
Prijs: leden: €200 / niet-leden: €225

AANMELDEN VOOR DEZE MIDDAG

2. Proeverij van Masterclass Henri Nouwen 2025 | 21 augustus

Kent u Henri Nouwen? Waarschijnlijk wel, van zijn prachtige boeken, zoals “Eindelijk thuis” en “Adam”. Henri Nouwen, de gevierde professor en schrijver van vele boeken vond de kern van de zorg uiteindelijk in het persoonlijk contact met de gehandicapte Adam. Reliëf wil graag het gedachtengoed van Henri Nouwen integreren en toepassen in haar visie op de zorg. “De ziel van de zorg”, waar is die eigenlijk te vinden? (vgl. Job 28:12).   

We zoeken deze middag naar de kern of essentie van de zorg en momenten in de beroepspraktijk van bestuurders en toezichthouders, waarin dat zichtbaar wordt. Barbara Zwaan neemt ons via een korte lezing mee en samen reflecteren we op deze rijke inhoud. In 2025 wil Reliëf dit gedachtengoed als een Masterclass voor bestuurders en toezichthouders aanbieden en deze middag maken we hier alvast kort kennis mee. Dankzij een kleine subsidie van de Henri Nouwenstichting is het mogelijk om deze ‘proeverij’ zeer goedkoop aan te bieden! 

Deze middag start voor de liefhebbers met een wandeling langs het water bij onze locatie in Utrecht om 14 uur. Het inhoudelijk programma start om 15.00 uur en sluiten we af met een gezellige borrel in de tuin van onze locatie.  

Datum: 21 augustus 2024
Tijd: 14.00-17.30 uur
Voor: Bestuurders, Toezichthouders
Trainer: Barbara Zwaan
Prijs: leden: €125 / niet-leden: €150

AANMELDEN VOOR DEZE MIDDAG

3. Van familieparticipatie naar familie centraal (nieuw!) | 24 juni
Contextueel werken in de zorgrelatie VVT.

\Vanuit christelijk perspectief, maar ook vanuit de contextuele benadering is al veel langer bekend dat mensen relationele wezens zijn en onlosmakelijk verbonden met hun familiesysteem. Achter elke bewoner in het verpleeghuis of cliënt in de thuiszorg zit ook zo’n systeem. Dit heeft iemand gevormd tot wie hij geworden is en blijft een grote rol spelen als iemand afhankelijk wordt. Leer deze middag hoe dat in de organisatie vorm kan krijgen en als uitgangspunt te nemen dat families integraal onderdeel zijn van de zorg. 

Van ervaringsdeskundige Mirjan Hijink horen we een ontroerend verhaal over haar ervaring in de zorg voor haar moeder en oma. Annette Melzer neemt ons mee in de theorie van de contextuele benadering.  

Afhankelijkheid van zorg betekent een ingrijpende verandering in het familiesysteem waardoor alles gaat schuiven. Wil je als zorgorganisatie rechtdoen aan bestaande relaties en wil je de hulpbronnen – die in elke (!) familie aanwezig zijn – aan kunnen boren, vraagt dit om kennis van het familiesysteem en hun onderliggende dynamiek. De weg van aandacht voor de familie is een investering die zich ‘uitbetaald’ in extra zorg en een grote meerwaarde voor alle betrokkenen!

Deze middag start om 14 uur en sluiten we af met een gezellige borrel in de tuin van onze locatie.  

Datum: 24 juni 2024
Tijd: 14.00-17.00 uur
Voor: Bestuurders, Managers, Beleidsmakers, HR-managers, Geestelijk Verzorgers
Trainer: Annette Melzer, Mirjan Hijink
Prijs: leden: €175 / niet-leden: €200

AANMELDEN VOOR DEZE MIDDAG

4. Van patiënt naar familielid (nieuw!) | 5 september
Contextueel werken in de zorgrelatie GGZ. 

In de GGZ heeft de familie van een cliënt (patiënt) heel lang geen rol gespeeld in de behandeling. Patiënten werden gezien als mensen met een ziektebeeld en behandeling was vaak medisch gericht. Inmiddels is dat niet meer zo en wordt ook in de GGZ veel meer integraal gekeken naar de mens achter het ziektebeeld. Vanuit de contextuele benadering is het een gegeven dat mensen relationele wezens zijn en onlosmakelijk verbonden met hun familiesysteem. Achter elke cliënt zit ook zo’n systeem en het speelt een grote rol in herstel en balans.  

Van ervaringsdeskundige Haske van Loenen horen we haar verhaal over haar ervaring als nabije familie in de GGZ. Annette Melzer neemt ons mee in de theorie van de contextuele benadering en hoe deze geïntegreerd kan worden in de zorg. Leer rechtdoen aan bestaande relaties en benut de hulpbronnen die in elke (!) familie aanwezig zijn. Deze middag zien we hoe dat in de organisatie vorm kan krijgen en als uitgangspunt genomen kan worden. 

Deze middag start om 14 uur en sluiten we rond 17 uur af met een informeel gesprek met een glaasje in de tuin van onze locatie.  

Datum: 5 september 2024
Tijd: 14.00-17.00 uur
Voor: Bestuurders, Managers, Beleidsmakers, HR-managers, Geestelijk Verzorgers
Trainer: Annette Melzer, Haske van Loenen
Prijs: leden: €175 / niet-leden: €200

AANMELDEN VOOR DEZE MIDDAG

5. Workshop organisatiecultuur en identiteit | 26 juni of 11 juli

Elke (zorg)organisatie heeft een eigen cultuur en identiteit. Deze beïnvloedt de manier van omgaan met elkaar in de organisatie, de zorgvisie en heeft grote invloed op het thuisgevoel van medewerkers en cliënten. Vaak blijven deze thema’s impliciet. Tijdens deze workshop ga je je verder verdiepen in de cultuur en identiteit van jouw organisatie. Met als doel om beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de gewenste identiteit en cultuur van je instelling. Want hoe meer je weet over cultuur, identiteit en imago, hoe meer je hier ook in beleidsvorming mee leert werken. Met als gevolg beleid met ruggengraat, vanuit een visie en verhaal. 

Datum: 26 juni of 11 juli 2024 
Tijd: 14.00-17.30 uur
Voor: Bestuurders, Managers, Beleidsmakers, HR-managers
Trainer: Marije Stegenga
Prijs: leden: €200 / niet-leden: €225

AANMELDEN VOOR DEZE MIDDAG

6. Henri Nouwen retraite extra zomereditie voor bestuurders en toezichthouders | 1-2 juli

Neemt u wel eens de tijd om stil te staan en te (her)ontdekken wie of wat inspireert in uw werk? Neem deel aan de 24-uurs Henri Nouwenretraite voor bestuurders en toezichthouders deze zomer! Een unieke variant van onze reguliere retraites, speciaal gericht op de complexiteit waar je in de boardroom mee geconfronteerd wordt.   

Aan de hand van het gedachtegoed van Henri Nouwen over zijn ervaringen in de zorg voor kwetsbare mensen staan we stil bij de persoonlijke drijfveren en inspiratiebronnen. Tijdens deze geheel verzorgde 24-uurs retraite spiegelen we onze eigen ervaringen, drijfveren en inspiratiebronnen aan die van Henri Nouwen. Kan hij ons inspireren om met hernieuwde toewijding als toezichthouder of bestuurder te werken in de zorgsector?  

In een warme en intieme setting  is er volop gelegenheid om door te praten over de vormgeving van christelijk geïnspireerde zorg in relatie tot het gedachtegoed van Henri Nouwen.

Datum: 1-2 juli 2024 
Tijd: 17.00-17.00 uur (24 uur)
Voor: Bestuurders, Toezichthouders
Trainer: Wout Huizing
Prijs: leden: €450 / niet-leden: €600

AANMELDEN VOOR DEZE MIDDAG

7. Kennismaking Verbindend communiceren in veranderende zorgrelaties| 4 juli

Zorgmedewerkers, de cliënt en de naasten werken steeds meer samen, maar hebben in de praktijk soms een heel ander perspectief of behoefte. Hoe kunnen medewerkers op een constructieve manier het gesprek leren aangaan door eventuele spanning weg te nemen in de steeds meer veranderende zorgrelatie? Met dit thema Deze middag maak je kennis met onze  training Verbindend Communiceren. Je ervaart welke leert tools om in een lastige situatie de rust te bewaren en je leert het geheim van goede communicatie. Tijdens de training krijg je inzicht in de wijze waarop Reliëf zorgmedewerkers kan ondersteunen om hierin te groeien.   

Deze middag start om 14 uur en sluiten we af met een informeel gesprek met een glaasje in de tuin van onze locatie.  

Datum: 4 juli 2024 
Tijd: 14.00-17.00 uur
Voor: Managers, Geestelijk Verzorgers, Teamleiders, Opleidingsadviseurs, Kwaliteitsmedewerkers, Coördinerend verpleegkundigen 
Trainer: Iepie Kroese
Prijs: leden: €175 / niet-leden: €195

AANMELDEN VOOR DEZE MIDDAG

8. Moreel beraad – wat is dat? | 3 september

Heeft jouw organisatie regelmatig behoefte aan een Moreel Beraad? Of benieuwd naar wat het eigenlijk is? Reliëf geeft trainingen tot gespreksleider Moreel Beraad, in 3 of 4 dagen. Dat is best lang. Dus je bent misschien benieuwd: hoe ziet die training eruit? Wat leer je dan en wat heb je er als organisatie aan? Maak kennis met onze training deze middag.

Bij onze training Moreel Beraad leer je verschillende posities en standpunten onderzoeken en verhelderen. Je onderzoekt morele dilemma’s en verantwoorde besluiten en kunt als gespreksleider rust en structuur brengen in soms complexe situaties.

Tijdens de training Gespreksleider Moreel Beraad wordt kennis gemaakt met de basis van ethiek, worden ethische gespreksvaardigheden ontwikkelt en er wordt geoefend door gebruik te maken van ingebrachte casus(sen) door de deelnemers. Het Reliëf Stappenplan is daarbij de handleiding. Kom hieraan snuffelen deze middag!

Datum: 3 september 2024 
Tijd: 14.00-17.30 uur
Voor: Geestelijk Verzorgers, Teamleiders, Kwaliteitsmedewerkers, Coördinerend verpleegkundigen, leden commissie Ethiek
Trainer: Iepie Kroese
Prijs: leden: €175 / niet-leden: €195

AANMELDEN VOOR DEZE MIDDAG

9. Een korte schrijfretraite met grote impact | 28 augustus

Behoefte om even uit te zoomen uit de hectiek van de zorg? Tijd voor jezelf vertaalt zich terug naar kwaliteit van je werk! Tijdens deze korte schrijfretraite maak je kennis met ‘creatief schrijven’.  

Neem deel aan deze middag en reflecteer al schrijvend je op je eigen ervaringen, met behulp van diverse werkvormen en schrijfoefeningen. Je kunt deze oefeningen gaan gebruiken als een methode voor innerlijke bezinning en persoonlijke reflectie die nog lang zal nawerken in je dagelijkse praktijk. Ga na de zomervakantie fris en opnieuw geïnspireerd aan het werk na deze korte schrijfretraite! 

Deze middag start voor de liefhebbers met een wandeling langs het water bij onze locatie in Utrecht, om 13.30 uur. De schrijfretraite start om 14.30 uur en eindigt uiterlijk om 17.30 uur.  

Datum: 28 augustus 2024 
Tijd: 13.30-17.30 uur
Voor: Geestelijk Verzorgers, Teamleiders, Kwaliteitsmedewerkers, Coördinerend verpleegkundigen 
Trainer: Iepie Kroese
Prijs: leden: €150 / niet-leden: €175

AANMELDEN VOOR DEZE MIDDAG

10. Geestelijke verzorging rondom het sterfbed| 29 augustus

Ben jij geestelijk verzorger of (beginnend) predikant en wil je graag meer leren over de mogelijkheden en keuzes die je hebt om geestelijke verzorging rondom het sterfbed inhoud te geven vanuit de christelijke traditie? Deze middag is gevuld met veel informatie die je helpt om deze belangrijke rol goed te vervullen. Je leert van de inleiders én door de uitwisseling met elkaar. Ook is er ruimte voor bezinning op je eigen inspiratie.

Je leert over allerlei praktische en principiële keuzes in je rol als voorganger en tijdens de begeleiding van een uitvaart. Uitvaartondernemer Hans de Waal informeert over allerhande ontwikkelingen en keuzes rondom de uitvaart. Predikant-geestelijk verzorger Erik Groeneveld duidt vragen en dilemma’s die spelen en geeft praktische handreikingen. Onder leiding van Wout Huizing is er gesprek en uitwisseling over je eigen casuïstiek.

Neem de tijd en sta even stil bij deze prachtige en betekenisvolle momenten in je rol als geestelijk verzorger / predikant rondom een uitvaart.

Voor deze middag krijg je uiteraard een accreditatiepunt van de SKGV. De start is om 14 uur en we sluiten af met een informeel gesprek en ontmoeting met een glaasje in de tuin van onze locatie

Datum: 29 augustus 2024 
Tijd: 14.00-17.30 uur
Voor: Geestelijk Verzorgers en predikanten
Trainer: Wout Huizing (Reliëf), Erik Groeneveld (predikant- geestelijk verzorger), Hans de Waal (uitvaartondernemer)
Prijs: leden: €175 / niet-leden: €200