Stichting Fonds Cupertino

Missie

Stichting Fonds Cupertino (SFC) is sinds de statutenwijziging van 8 januari 2015 de nieuwe naam van de Stichting Cupertino, een katholiek centrum voor levensbeschouwing en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Krachtens deze nieuwe statuten heeft SFC ten doel: het bevorderen van aandacht voor zingeving en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naaste familie. SFC tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verlenen van subsidie aan projecten met landelijke werking/ uitstraling op bovenbedoeld gebied van Reliëf en van andere rechtspersonen, met dien verstande dat de projecten van Reliëf voorrang hebben;
  • het meewerken aan de uitgifte van een periodiek op bovenbedoeld gebied.

SFC is dus een voortzetting van de Stichting Cupertino, maar zonder het predicaat ‘katholiek’ en met een statutaire verbinding met Reliëf.
Cupertino is als vereniging opgericht in 1946. Lees hier alles over de geschiedenis van het fonds

Contactgegevens

Cupertino is bereikbaar via Reliëf
Houttuinlaan 5A
3447 GM Woerden
0348 74 88 80

IBAN NL18 ABNA 052 402 61 49
Kamer van Koophandel 40216239
RSIN  8072 12 957

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

  • de heer Jan van der Kruis, voorzitter
  • mevrouw Wija van der Kaaden-Huttinga, secretaris
  • de heer Wybe Sierksma, penningmeester

De heer dr. Thijs Tromp is adviseur van het bestuur.

Belangrijke documenten

Projecten

Cupertino maakt projecten van Reliëf mogelijk die zich richten op inclusie. Zo draagt het fonds bij aan:

  • Festival Door Elkaar, een festival door mensen met en zonder verstandelijke beperking
  • Verhalend werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Presentatie van resultaten van het onderzoek naar netwerkversterking van mensen met een ernstige meervoudige beperking
  • Bijeenkomst over arbeidsparticipatie van licht verstandelijk beperkten
  • Het kwartaalblad Zin in Zorg

Maandelijkse nieuwsbrief Reliëf

Mis niets, net als 2500+ andere zorgprofessionals.
Uitschrijven kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met jouw gegevens.

Contactgegevens

Zaagmolenlaan 4
3447 GS WOERDEN

T 0348-748880 E info@relief.nl