Reliëf bevordert menslievende zorg in Nederland

Bekijk ons trainingsaanbod
Training schrijvend bezinnen – NIEUW

Training schrijvend bezinnen – NIEUW

Creatief schrijven als methode voor begeleiders en hulpverleners Het is niet altijd eenvoudig om datgene wat in je leeft onder woorden te brengen of te delen met anderen. Schrijven kan dan een anker zijn. Een vorm om uiting te geven aan verdriet, op adem te komen,...

Workshop verbindend communiceren – NIEUW

Workshop verbindend communiceren – NIEUW

Op basis van de principes van Geweldloze Communicatie door Marshall B. Rosenberg Een cliënt die je steevast voor elk wissewasje belt, een familielid dat ontevreden is over de zorg, onenigheid met een collega… Situaties waarin jouw ideeën en belangen op gespannen voet...

Betekenisvol contact – aan de slag met de toolbox

Betekenisvol contact – aan de slag met de toolbox

Samen iets doen als ingang voor betekenisvol contact met mensen met dementie. Reliëf organiseert een workshop voor zorgprofessionals die familie en vrijwilligers willen ondersteunen bij betekenisvol contact met mensen met dementie. Familie en vrijwilligers vinden het...

Zin in zorg

Tijdschrift over zorg, ethiek
en levensbeschouwing

THEMANUMMER TAAL

In de nieuwste editie (september 2019) staat Taal in de zorg centraal.
Journalist Peter Henk Steenhuis heeft onderzoek gedaan naar het woord zingeving, dat verschillende betekenissen heeft, zoals het Zintuigelijke of het Zinvolle. Woorden die ook in de zorg van belang zijn. Reliëf directeur Thijs Tromp beschrijft een ethische casus waarin problemen ontstaan door verschillend taalgebruik. Geestelijk verzorger Engelien Hulsman vertelt hoe je ook zonder woorden kunt communiceren met patiënten. Bestuurder Anne Westerduin beschrijft hoe bewust ze is van haar taalgebruik bij gesprekken met haar cliënten. En natuurlijk staat het blad weer vol met inspirerende columns, tips en beelden.

Relief ethiekmiddag – implementatie

Datum: 3 oktober 2019

Tijd: 13.15 uur-16.30 uur

Locatie: Woerden

netwerk

We organiseren een uitdagend programma rond wisselende thema’s en bieden ruime gelegenheid voor onderlinge uitwisseling. Samen bouwen we zo aan een netwerk moreel beraad / ethiek. Deze middag spreken we over: implementatie en borging van moreel beraad.

Besturen met bezieling

Start datum: 23 oktober 2019

Eind datum: 23 april 2020

Tijd: 5 x tweedaagse

Locatie: Abdij van Egmond

Sarrebourg Bergrede

Als bestuurder van een zorgorganisatie probeer je aan liefde, betrokkenheid, respect, solidariteit en verantwoordelijkheid vorm te geven. Gericht op het hart van de gezondheidszorg: de kostbaarheid van kwetsbare mensen. Soms staat dat op gespannen voet met een context die zich ook richt op efficiëntie, verantwoording en doelmatigheid. Hoe geef je dan vorm aan je eigen persoonlijke waarden en inspiratie en kun je deze voldoende vertalen naar de organisatie waar je leiding aan geeft en de complexe vraagstukken waar je als bestuurder voor komt te staan?

Slotmanifestatie Levensverhaal Centraal

Datum: 30 oktober 2019

levensverhaal

Het project ‘Levensverhaal Centraal’ heeft als doel om vanuit het levensverhaal van iemand met dementie het contact met de zorgverlener te verbeteren. Tijdens een inspirerend congres presenteren we de resultaten van het onderzoek dat we samen met Windesheim uitvoerden.

Nieuws
Netwerk van commissies ethiek van ziekenhuizen

Netwerk van commissies ethiek van ziekenhuizen

Reliëf start in 2020 met een netwerk van leden van ethiekcommissies van ziekenhuizen. Doel van het netwerk is om door middel van het uitwisselen van ervaring en expertise de kwaliteit van de commissies ethiek te bevorderen. Daarnaast is er ruimte voor...

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Het was weer een jaar vol activiteiten, met een prachtig jaarcongres over Technologie en zorg, de publicatie van het boek Met liefde zorgen, vele trainingen en cursussen, netwerkbijeenkomsten enz. Lees hier het jaarverslag van 2018

Levensverhaal centraal – het vervolg

Levensverhaal centraal – het vervolg

Het project ‘Levensverhaal Centraal’ heeft als doel om vanuit het levensverhaal van iemand met dementie het contact met de zorgverlener te verbeteren. De zorg wordt daardoor meer persoonsgericht en op die wijze draagt verhalend werken bij aan de humanisering van de...

Bezieling in de zorg

Maandelijkse nieuwsbrief Reliëf

Mis niets, net als 2500+ andere zorgprofessionals.
Uitschrijven kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met jouw gegevens.

Contactgegevens

Houttuinlaan 5A
3447 GM  Woerden

T 0348-748880 E info@relief.nl