Reliëf bevordert menslievende zorg in Nederland

Bekijk ons trainingsaanbod

Gespreksleider Moreel Beraad (Basistraining)

Deze driedaagse opleiding leert je kritisch een moreel dilemma onderzoeken, met elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken. Dit leer je o.a. door middel van het Reliëf Stappenplan. Als je deze...

Workshop Moreel Beraad – Zorg voor mensen thuis

Wat doe je als je cliënt een andere opvatting heeft over goede zorg dan jij als wijkverpleegkundige of thuiszorgmedewerker? Waar ligt de grens tussen eigen regie en het opdringen van zorg? In deze workshop krijg je inzicht in de morele dilemma's in de zorg voor mensen...

Workshop Moreel Beraad voor de gehandicaptenzorg

Wat doe je als je cliënt een andere opvatting heeft over goede zorg dan jij als begeleider? Waar ligt de grens tussen eigen regie en het opdringen van zorg? In deze workshop krijg je inzicht in de morele dilemma's in je dagelijks werk als begeleider. Voor jou wordt...

Zin in zorg

Tijdschrift over zorg, ethiek
en levensbeschouwing

THEMANUMMER LEVENSEINDE

De nieuwste editie (juni 2019) staat boordevol verhalen over het Levenseinde, mede naar aanleiding van ons jaarcongres..
De lezing die Holkje van der Veer hield op ons jaarcongres over de rauwe kanten van het leven is het hoofdartikel. Stafmedewerker Wout Huizing schreef een herkenbare casus over wat te doen als er verschillende visies zijn over het de laatste levensfase. We interviewden zorgbestuurder Henk Westerink van Zorgcentrum Horizon, en geestelijk verzorger Wija van der Kaaden schreef een ontroerend verhaal over het levenseinde van Marieke.
En natuurlijk staat het blad weer vol met inspirerende columns en beelden.

Betekenisvol contact – aan de slag met de toolbox

Start datum: 1 oktober 2019

Eind datum: 12 november 2019

Tijd: van 13.30 - 15.30

Locatie: Woerden

Betekenisvol contact – aan de slag met de toolbox

Samen iets doen als ingang voor betekenisvol contact met mensen met dementie. Reliëf organiseert een workshop voor jou als zorgprofessional om familie en vrijwilligers te ondersteunen bij betekenisvol contact met mensen met dementie. Onze Toolbox is hiervoor een prachtig middel.

Relief ethiekmiddag – implementatie

Datum: 3 oktober 2019

Tijd: 13.15 uur-16.30 uur

Locatie: Woerden

Relief ethiekmiddag – implementatie

We organiseren een uitdagend programma rond wisselende thema’s en bieden ruime gelegenheid voor onderlinge uitwisseling. Samen bouwen we zo aan een netwerk moreel beraad / ethiek. Deze middag spreken we over: implementatie en borging van moreel beraad.

Besturen met bezieling

Start datum: 23 oktober 2019

Eind datum: 23 april 2020

Tijd: 5 x tweedaagse

Locatie: Abdij van Egmond

Besturen met bezieling

Als bestuurder van een zorgorganisatie probeer je aan liefde, betrokkenheid, respect, solidariteit en verantwoordelijkheid vorm te geven. Gericht op het hart van de gezondheidszorg: de kostbaarheid van kwetsbare mensen. Soms staat dat op gespannen voet met een context die zich ook richt op efficiëntie, verantwoording en doelmatigheid. Hoe geef je dan vorm aan je eigen persoonlijke waarden en inspiratie en kun je deze voldoende vertalen naar de organisatie waar je leiding aan geeft en de complexe vraagstukken waar je als bestuurder voor komt te staan?

Nieuws

Netwerk van commissies ethiek van ziekenhuizen

Reliëf start in 2020 met een netwerk van leden van ethiekcommissies van ziekenhuizen. Doel van het netwerk is om door middel van het uitwisselen van ervaring en expertise de kwaliteit van de commissies ethiek te bevorderen. Daarnaast is er ruimte voor...

Jaarverslag 2018

Het was weer een jaar vol activiteiten, met een prachtig jaarcongres over Technologie en zorg, de publicatie van het boek Met liefde zorgen, vele trainingen en cursussen, netwerkbijeenkomsten enz. Lees hier het jaarverslag van 2018

Levensverhaal centraal – het vervolg

Het project ‘Levensverhaal Centraal’ heeft als doel om vanuit het levensverhaal van iemand met dementie het contact met de zorgverlener te verbeteren. De zorg wordt daardoor meer persoonsgericht en op die wijze draagt verhalend werken bij aan de humanisering van de...

Bezieling in de zorg

Maandelijkse nieuwsbrief Reliëf

Mis niets, net als 2500+ andere zorgprofessionals.
Uitschrijven kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met jouw gegevens.

Contactgegevens

Houttuinlaan 5A
3447 GM  Woerden

T 0348-748880 E info@relief.nl