Train de trainer – Hoe extramuraal werkende geestelijk verzorgers trainingen kunnen geven

Je bent als geestelijk verzorger in de thuissituatie niet alleen expert in begeleiding van mensen thuis, maar ook op het gebied van zingeving. Maar hoe geef je daarover training en bijscholing? Hoe kun je andere disciplines en vrijwilligers scholen op het terrein van zingeving? In deze leergang staan de basale didactische uitgangspunten centraal en oefen je met het geven van je eigen training. Zo ontdek je de uitdagingen van het trainersvak.

Data, locatie en aanmelding:
Training 2022-01 – VOLGEBOEKT
Locatie: Woerden
voorbereidende opdracht: 1 februari
online start: 22 februari – dag 1: 15 maart – dag 2: 26 april
Tijden dag 1 en dag 2: 9.30-16.30

Training 2022-02 – VOLGEBOEKT
Locatie: Nijmegen
voorbereidende opdracht: 8 september
online start: 29 september – dag 1: 13 oktober –
dag 2: 1 december
Tijden dag 1 en dag 2: 9.30-16.30

Totaal: 5 maanden tijd – 60 a 75 uur
Kosten: € 150 euro, met VWS subsidie
Accreditatie: SKGV (6,5 punten)

In deze leergang krijg je zicht op je eigen profiel als trainer en ontdek je de uitdagingen van het trainersvak. Trainen is een geweldig vak. Het is altijd anders en dat maakt het boeiend én uitdagend. Maar het gaat niet vanzelf. Ook als trainer moet je jezelf voortdurend blijven ontwikkelen. Dat geldt ook voor extramuraal werkende geestelijk verzorgers die trainingen geven. Vanuit je praktijkervaring ben je expert op het gebied van zingeving, maar hoe geef je daarover training en bijscholing?

Hoe vaardig ben je als geestelijk verzorger om te trainen? Ben je startend of al zeer ervaren? Steeds  gaat het om een visie op didactische uitgangspunten en de vaardigheid om een training te ontwerpen. Dat je weet hoe je aansluit op je doelgroep en hoe je doelen formuleert. En welke werkvormen je gebruikt en waarom. En ken je jezelf in de rol van trainer? Wat je wilt en kunt, maar ook wat je lastig vindt?

In deze leergang sta je stil bij de didactiek die aan de basis ligt van een training. Je verkent welke opgaven er liggen voor de trainer. Je ontdekt welke kwaliteiten je (al) hebt en waarin jij je (verder) kunt ontwikkelen.  Je oefent in het formuleren van leerdoelen in relatie tot het gebruik van verschillende werkvormen. Je ontwerpt een afwisselende en activerende training, workshop of trainingsserie.

Vooraf en tussentijds werk je opdrachten uit. Je oefent in het geven van een training en ontvangt gerichte feedback. Zo bekwaam je je in het trainersvak. Je wisselt uit met vakgenoten en deskundige docenten. Er zal veel herkenning zijn én ruimte voor verrassende ontdekkingen. Je maakt kennis met de mogelijkheden van bijvoorbeeld ‘blended learning’ en activerende werkvormen. Zo vergroot je je didactische vaardigheden en scherp je elkaar als deelnemers. Ook verken je welke concrete vervolgstappen jij wilt zetten op het pad van het trainerschap, samen met en gestimuleerd vanuit je eigen praktijk.

Tijdsinvestering: per training gaat het om in een tijdsbestek 5 maanden alle opdrachten te doen, twee trainingsdagen te bezoeken en een eindopdracht af te ronden. Na deelname ontvang je een certificaat waaruit blijkt dat je gekwalificeerd bent om trainingen over zingeving te geven. Vanzelfsprekend wordt deze training door de SKGV geaccrediteerd. Het aantal punten wordt nog nader vastgesteld.

Totale tijdsinvestering voor jou als deelnemer ligt tussen de 60 – 75 uur.

Het ministerie van VWS vindt deze scholing van extramuraal werkende geestelijk verzorgers van groot belang en subsidieert deze, zodat de deelnamekosten laag zijn: € 150,= per deelnemer. Het project is een samenwerkingsverband van Reliëf, de Universiteit van Humanistiek en de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat van RadboudUMC Nijmegen.

Je ontvangt een voorbereidende opdracht op bij sessie 1, doet mee aan een online-sessie bij sessie 2 (ochtend), neemt deel aan twee trainingsdagen en geeft een workshop, les of training tussen deze trainingsdagen. Je rondt de leergang af met nóg een workshop, les of training en een intervisiesessie hierover met andere deelnemers en een terugkoppeling aan de docenten. Na afloop ontvang je je certificaat van deelname.

    

Docenten zijn:

Lotte Huijing werkt al vele jaren met groepen, meestal rondom leren en professionaliseren. Sinds 2010 is zij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek en doceert ze groepsdynamica en begeleidingsvaardigheden.  Daarnaast werkt ze als Mensketier aan zingeving in organisaties. Ze verzorgde meerdere bijscholingen voor geestelijk verzorgers en werkt graag met deze bevlogen groep professionals.

Wout Huizing werkte 23 jaar als geestelijk verzorger in de ouderenzorg en is sinds 1993 stafmedewerker van Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Zijn specialisaties zijn zingeving, levensverhaal en zorg rondom het levenseinde. Hij was studieleider van verschillende masterclasses en trainingen voor geestelijk verzorgers. Ook als supervisor begeleidt hij leerprocessen met volop aandacht voor de spiritualiteit van de professional zelf in relatie tot diens werkcontext.

Marco Otten verzorgt al vele jaren onderwijs op het gebied van didactiek en levensbeschouwing. Sinds 2000 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek en doceert hij didactiek en socratische gespreksvoering. Daarnaast is hij coördinator van de HBO master leraar HVO levensbeschouwing. Hij verzorgde meerdere bijscholingen voor geestelijk verzorgers, waaronder didactische training voor geestelijk verzorgers in de palliatieve zorg.

Wim Smeets werkt als geestelijk verzorger en leersupervisor in het KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat van het Radboudumc Nijmegen. Van daaruit participeert hij in ZINNET, transmuraal netwerk zingeving en levensvragen Zuid-Gelderland en het Land van Cuijk. Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring in zorg, supervisie en onderwijs aan verschillende disciplines.